Landbouwregeling btw

Het demissionaire kabinet is voornemens om per 1 januari 2018 de landbouwregeling af te schaffen. Dit betekent dat ook de veehandelsregeling zal worden afgeschaft. Verwacht wordt dat hierover in de Miljoenennota 2018 meer bekend wordt gemaakt. Afschaffing van de landbouwregeling betekent dat landbouwers en veehouders per 1 januari 2018 verplicht in de BTW-heffing betrokken worden en een BTW-administratie bij moeten houden. Landbouwers komen mogelijk in aanmerking voor herziening van BTW op het moment dat zij in de BTW-heffing gaan.