Kleinkindvrijstelling in de erfbelasting geldt ook voor bonuskleinkinderen

Een aantal jaren geleden werd de vrijstelling in de erfbelasting voor kleinkinderen aanmerkelijk verhoogd. Dat maakt het aantrekkelijk om vermogen na te laten aan uw kleinkinderen. Maar wist u dat die kleinkindvrijstelling ook voor bonuskleinkinderen geldt?

Wat is de kleinkindvrijstelling?

De kleinkindvrijstelling wordt ook wel ‘kleinkindlegaat’ genoemd. In 2022 is dat een bedrag van € 21.559 per kleinkind dat belastingvrij aan dat kleinkind mag worden nagelaten. Deze vrijstelling is van toepassing op zowel huidige als op toekomstige kleinkinderen.

Kleinkinderen kunnen van beide grootouders een vrijgesteld bedrag ontvangen. Door het legaat in beide testamenten op te nemen, kan het bedrag van de vrijstelling dus ook tweemaal worden benut.

Wat verstaat men in dit geval onder bonuskleinkinderen?

Van een bonuskleinkind is bijvoorbeeld sprake wanneer uw beider zoon, zelf vader van 1 kind, is gescheiden en inmiddels weer samenwoont met een nieuwe vrouw, die ook twee kinderen meebrengt uit een eerder huwelijk. De kinderen van de nieuwe (niet met uw zoon gehuwde) vrouw kunnen dan als bonuskleinkinderen worden aangemerkt ten opzichte van het reguliere kleinkind.

Ook wanneer u als (toekomstig) erflaters zelf niet gehuwd bent met uw huidige partner kan voor een van beide partners sprake zijn van een bonuskleinkind. Heeft u bijvoorbeeld uit een eerder huwelijk een zoon met 1 kind, dan is dat kind voor uw partner een bonuskleinkind. Voorwaarde is wel dat u en uw partner ófwel een samenlevingsovereenkomst met een daarin opgenomen zorgverplichting hebben, of dat u reeds meer dan vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven staat. Alleen in dat geval wordt u voor de successiewet als gehuwde partners van elkaar aangemerkt.

Kleinkindvrijstelling wel of niet van toepassing?

In complexe gevallen is het mogelijk dat een ‘niet bloedverwant kleinkind’ voor u geen directe aanverwant is maar een aanverwant van een aanverwant. Dat is bijvoorbeeld zo in de situatie waarbij de zoon van uw partner (niet uw zoon dus) samenwoont met een nieuwe partner met een eigen kind (geen kind van de zoon van uw partner). Voor uw partner betreft dit dan een bonuskleinkind dat aanspraak kan maken op de kleinkindvrijstelling. Voor u vormt het kind dan geen aanverwant maar een aanverwant van een aanverwant. Voor uw erfdeel is de kleinkindvrijstelling dan niet van toepassing, enkel voor uw partner.

Complex? Hut Accountants staat u graag bij

De medewerkers van Hut Accountants zijn specialisten op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij beschikken intern onder andere over veel kennis van erf- en schenkbelasting gerelateerde aspecten. Vindt u de kleinkindvrijstelling en bonuskleinkinderen complexe materie? Dat begrijpen wij. Maar neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Zij helpen u graag bij dit soort en andere fiscale vraagstukken.