Als ondernemer de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) optimaal benutten.

Als ondernemer de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) optimaal benutten. Een kenmerk van ondernemerschap is dat er wordt geïnvesteerd. De afschrijvingen van die investeringen beperken uw fiscale winst waardoor uw belastingdruk vermindert. Dikwijls heeft men als ondernemer daarbovenop ook nog recht op kleinschaligheidsaftrek (KIA). Wanneer men als ondernemer een goede planning maakt ten aanzien van die investeringen, kan men de KIA optimaal benutten en wordt voorkomen dat men KIA terug moet betalen.

Wat is de KIA?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld om kleine en middelgrote ondernemers tegemoet te komen in het doen van investeringen. De KIA optimaal benutten doet men dus door relatief kleine bedragen te investeren. Des te hoger het totale investeringsbedrag, des te minder voordeel men krijgt via de KIA. De KIA is een extra aftrek op uw winstsaldo naast de gewone afschrijvingen die met die investeringen samenhangen. Door de KIA betaalt u dus minder belasting.

Op hoeveel KIA heeft u als ondernemer recht?

Vanzelfsprekend is het vanuit de KIA niet lonend om niet of vrijwel niet te investeren. Investeert men minder dan € 2.300 in een bepaald boekjaar, dan ontvang men daarom geen voordeel vanuit de KIA. Maar de KIA is vooral bedoeld om kleine ondernemers die wel investeren te stimuleren. Vanaf een investeringsbedrag van € 106.151, wordt het voordeel vanuit de KIA geringer wanneer de hoogte van de investering verder toeneemt. Investeert men in 2019 meer dan € 318.449, dan ontvangt men geen KIA. Het maximale percentage dat aan KIA kan worden geclaimd bedraagt 28% van het investeringsbedrag.

Optimaal gebruikmaken van de KIA door handig investeringen te plannen

Als ondernemer is het zaak om met beleid te investeren om zodoende de KIA optimaal te kunnen benutten. Realiseer u bijvoorbeeld dat wanneer u in 2019 en in 2020 in beide jaren € 2.000 investeert, u in beide jaren geen KIA zult ontvangen. Wellicht is het daarom verstandig om de investeringen die u voor 2020 had gepland, al in 2019 te doen waardoor uw totale investeringsbedrag in dat jaar oploopt tot € 4.000. U krijgt dan in 2019 € 1.120 aan KIA en in 2020 niets.

Net zo kunt u besluiten om grote investeringen te spreiden. Doet u in een bepaald jaar een investering in een bedrijfspand van € 400.000, dan ontvangt u dat jaar geen KIA. Wanneer u deze investering waar mogelijk splitst en in 2 achtereenvolgende jaren € 200.000 investeert, dan levert u dat nagenoeg € 18.000 aan KIA op. Dit zijn voorbeelden van hoe u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als ondernemer optimaal kunt benutten.

Ook ten aanzien van desinvestering is het verstandig om rekening te houden met de regels die de KIA stelt om de KIA optimaal te kunnen benutten. Stoot u namelijk een investering binnen 5 jaar weer af, dan moet u de KIA over de verkoopopbrengst weer aan de fiscus terugbetalen. Het vastleggen van de investeringsmomenten en hier rekening mee houden ten aanzien van desinvestering is dus wenselijk.

De KIA optimaal benutten via Hut accountants

Heeft u vragen over hoe u de KIA in 2019 optimaal kunt benutten, neem dan gerust contact met ons op. Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij adviseren u graag.

Infobron: SRA