Inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft

Hebt u in de afgelopen jaren niet het (volledige) buitenlandse vermogen aangegeven? Dan hebt u niet aan uw verplichtingen voldaan om juiste aangifte te doen. U kon de afgelopen jaren dan een beroep doen op de inkeerregeling. U kon dan uw aangifte vrijwillig verbeteren. Door deze regeling kreeg u over de meest recente jaren geen boete, en over de overige jaren een lagere boete. U moest dan wel volledige openheid van zaken geven.

De inkeerregeling gold bij introductie ervan voor alle belastingjaren waarvoor werd ingekeerd. Vervolgens is de termijn waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt, met ingang van 2 juli 2009 beperkt tot uiterlijk twee jaar nadat een belastingplichtige een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of had moeten doen. In de periode van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 bestond een tijdelijke verruiming van de inkeerregeling, waarin de op te leggen vergrijpboete(s) ook bij een melding buiten de tweejaarsperiode na matiging nihil bedroeg(en).

De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit schrijft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Een voorstel tot afschaffing zal worden opgenomen in het Belastingplan 2018. Als de Kamer met dit voorstel instemt zal met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.

In de afgelopen jaren is de in een dergelijke situatie na matiging resulterende vergrijpboete al een aantal maal verhoogd. In reactie op de publicatie van de Panama Papers is de boete met ingang van 1 juli 2016 verder verhoogd tot 120 procent. Door de afschaffing per 1 januari 2018 loopt de boete op tot 300%.

Bron: Fiscaal Totaal