Informatiebeschikking schort beslistermijn bezwaarschrift niet op

Een belastinginspecteur moet binnen 6 weken op een bezwaarschrift beslissen. Een inspecteur mag deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen als hij dat nodig acht. In deze zaak ging het om een inspecteur die een informatieschikking had opgelegd en met beslissen wachtte op antwoord op die informatiebeschikking. Dat was onterecht aldus de rechtbank en die veroordeelde de inspecteur tot voldoen van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen.

Beslistermijn bezwaarschift

Een belastingplichtige maakte bezwaar tegen een aanslag vennootschapsbelasting, de inspecteur moest volgens voornoemde termijnen beslissen op 29 maart 2016. Omdat de belastingplichtige en de inspecteur afspraken dat de uitspraak mocht worden uitgesteld tot 4 weken na een bespreking, was de uiterste beslistermijn 13 mei 2016. Uitspraak bleef echter uit. De inspecteur zond in plaats daarvan op 7 november 2016 een informatiebeschikking - kort gezegd een aantal vragen waar de belastingplichtige min of meer gedwongen op moet antwoorden.

In gebrekestelling

De belastingplichtige stelde de inspecteur vervolgens in gebreke wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaar. Als de inspecteur op dat moment niet beslist binnen 2 weken, is er een dwangsom verschuldigd. De inspecteur besliste vervolgens niet omdat hij wachtte op antwoorden op de door hem gestelde vragen.

Voor de rechtbank was in geschil of de inspecteur een dwangsom verschuldigd was of niet. De inspecteur meende doordat hij moest wachten op antwoorden dat zulks niet het geval was, de belastingplichtige kreeg echter het gelijk aan haar zijde: een informatiebeschikking schort de beslistermijn niet op volgens de rechtbank. De inspecteur moest de dwangsom van € 1.260 voldoen en moest als nog binnen vier weken beslissen op het bezwaar.

Bron