Hoe zit het met hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding?

Wanneer u als huwelijkspartners uit elkaar besluit te gaan, dan is dat vaak een bewogen periode, onder andere wanneer u samen eigenaar bent van een woonhuis. Ook in fiscaal opzicht heeft het de nodige consequenties. Hut Accountants legt u uit hoe het zit met hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding. 

Welke gevolgen heeft uit elkaar gaan omtrent de hypotheek? 

In veel gevallen verlaat een van beide partners de gezamenlijke woning. De echtscheiding is dan vaak nog geen formeel feit. Als de ene partner het huis verlaat, dan is de koopwoning niet langer diens hoofdverblijf, waardoor deze partner ogenschijnlijk niet meer voor hypotheekrenteaftrek kwalificeert. Gelukkig is er in Nederland de scheidingsregeling. 

Hoe werkt de scheidingsregeling t.a.v. woningbezit en renteaftrek? 

De scheidingsregeling maakt het mogelijk dat de vertrekkende partner in een scheidingssituatie nog tot 2 jaar recht heeft op hypotheekrenteaftrek, ook al woont hij of zij daar niet langer. Voorwaarde is wel dat de woning de hoofdverblijfplaats van de andere ex-partner blijft en dat beiden voorheen gezamenlijk eigenaar waren. Bovendien dient de vertrekkende partner ook na diens vertrek mee te betalen aan de hypotheek. 

Deze regeling heeft als doel om de financiële consequenties rondom de scheiding te verminderen. De regeling geeft de vertrekkende partner de tijd om een nieuwe eigen woning te vinden en de hypotheek te herfinancieren, zonder dat hij of zij in de tussentijd geen gebruik meer kan maken van de volledige hypotheekrenteaftrek. 

Wat als het verzoek tot echtscheiding pas na vertrek wordt ingediend? 

In de praktijk kan het zijn dat de vertrekkende partner de woning al verlaat, ver voordat het verzoek tot echtscheiding formeel wordt ingediend. Er is in die overbruggingsperiode formeel nog geen sprake van echtscheiding. Een duurzaam gescheiden levende partner telt echter voor de echtscheidingsregeling als een ex-partner. De regeling is dan gewoon van toepassing. 

Kan een gescheiden echtpaar ook twee eigen woningen bezitten? 

Het is goed mogelijk dat de vertrekkende partner die de echtelijke woning verlaat, nog voor het indienen van het echtscheidingsverzoek al een nieuwe woning betrekt die voor hem als hoofdverblijf kwalificeert. De wet duidt aan dat het niet mogelijk is dat gedurende deze periode, waarin strikt genomen nog sprake is van gewoon fiscaal partnerschap, er sprake is van twee eigen woningen. Dit is echter tegenstrijdig aan de parlementaire besluitvorming en de jurisprudentie hieromtrent. Er kunnen door fiscaal partners die gaan scheiden in deze periode dus weldegelijk 2 eigen woningen worden opgevoerd. 

Op de hoogte van fiscale consequenties rond echtscheiding 

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants zijn geen hypotheekadviseurs of echtscheidingsmediators. Ze weten wel veel van de fiscale consequenties omtrent echtscheiding en de fases die hierin doorlopen worden. Vraag hen gerust om raad wanneer u daar meer van wilt weten.