Hoe verduurzaam je je bedrijfsvoering?

Duurzaamheid is een trend en een containerbegrip. Toch wordt het steeds belangrijker om als onderneming mee te doen aan de ‘duurzaamheidsrush’. Vanuit het eigen geweten, maar ook omdat stakeholders waaronder afnemers en overheden daar actief om vragen. Maar hoe verduurzaam je je bedrijfsvoering?

Verduurzamen van de bedrijfsvoering omvat diverse aspecten

Het verduurzamen van de bedrijfsvoering vergt tijd en een bepaalde mate van geld. En daarvan heeft een gemiddelde onderneming toch al nooit genoeg. Het doen van grote groene investeringen is niet voor elke ondernemer weggelegd. Maar ook door het nemen van kleine stapjes kun je een significant duurzamere bedrijfsvoering realiseren en uitstralen.

De volgende 5 aspecten spelen daarbij in onze visie een belangrijke rol:

1 Creëer een duurzaam businessmodel

 • Verduurzaming biedt commerciële mogelijkheden. Wellicht kunt u hetzelfde product leveren als uw concurrenten maar op een veel duurzamere wijze. Denk aan de toepassing van milieuvriendelijke energiebronnen en bedrijfsprocessen. Ook de wijze waarop wordt omgegaan met verpakkingsmateriaal – recycling is hier o.a. relevant bij - kan hier een essentiële rol in spelen.
 • Creëer speciale totaalproducten die inspelen op de wens naar duurzaamheid onder veel consumenten.

2 Communiceer actief over uw duurzame alternatieven

 • Zorg ervoor dat uw klanten in staat zijn om duurzame initiatieven te herkennen en te begrijpen. Dat gaat niet vanzelf. Communiceren over de duurzaamheid die ten grondslag ligt aan een bepaald product, vergt dikwijls intensieve marketing. Vergeet u dat, dan wordt het aankoopmotief op het gebied van duurzaamheid al gauw over het hoofd gezien en wordt uw product of dienst als ‘te duur’ ervaren.
 • Keurmerken kunnen bij dit alles een grote rol spelen.

3 Verduurzaam uw processen

 • Wat u bij 1 bedenkt en bij 2 belooft, moet u natuurlijk ook daadwerkelijk waar kunnen maken. Verduurzaam daarom uw processen op integrale wijze:
 • Ga op zoek naar alternatieve, duurzame leveranciers voor uw duurzame producten. Denk aan toepassing van bepaalde grondstoffen of leveranciers die hun logistieke footprint goed onder controle hebben.
 • Zoek naar manieren om energie neutraler te kunnen functioneren en produceren of introduceer CO2-compensatie initiatieven.
 • Doe onderzoek naar de mogelijkheden om afval te beperken, te besparen of te hergebruiken binnen uw bedrijfsvoering.
 • Laat klanten en medewerkers d.m.v. actieve communicatie uitingen zien welke duurzame maatregelen genomen zijn. Daar gaat een commerciële aantrekkingskracht vanuit en het stimuleert bovendien een duurzamere houding bij anderen.

4 Verduurzaam uw bedrijfspand en logistiek systeem

 • De oplossing voor duurzaamheid hangt sterk samen met de karakteristieken van gebruikt vastgoed. Door te investeren in duurzame vastgoedmaatregelen zoals dubbel glas, zonnepanelen en isolatie beperkt u uw energielasten. Tegelijkertijd dragen dergelijke maatregelen sterk bij aan een groener imago. Van tijd tot tijd zijn er subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor dergelijke investeringen zoals de EIA, de MIA en de ISDE-subsidie.
 • Investeert u uw geld liever ergens anders in? Realiseer u wel dat u wanneer u over een eigen kantoorpand beschikt, u vanaf 2023 over minimaal energielabel C zult moeten beschikken. Wellicht dat dat uw investeringsbereidheid vergroot.
 • Ook de toepassing van groene logistieke middelen zoals elektrische auto’s vraagt om een investering. Realiseer u echter dat door de instelling van milieuzones in steeds meer binnensteden de noodzaak tot ook dergelijke duurzame investeringen snel groter wordt.

5 Personele verduurzaming

 • Een duurzame bedrijfsstrategie komt het beste tot zijn recht wanneer die intern breed gedragen wordt. Stimuleer uw personeel daarom in duurzaam gedrag. Bijvoorbeeld door het aantal onnodige reisbewegingen te vermindering en de beschikbaarstelling van openbaar vervoer als alternatief voor de auto.
 • Maak uw medewerkers tot ambassadeurs van de duurzame strategie van het bedrijf.

Hut helpt met duurzaam ondernemen daar waar mogelijk

In de realisatie van uw verduurzamingsstrategie kunnen onze medewerkers op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie u een bijdrage leveren. Vraag ons of we een subsidieregeling kennen op het gebied van verduurzamingsprojecten. Of bereken samen met ons de effecten op de kostprijs van duurzame maatregelen in uw productieproces.

Hut Accountants neemt uw administratieve, financiële en fiscale zorgen uit handen. Maar daar waar mogelijk helpen we u natuurlijk ook om steeds duurzamer te ondernemen. Dat is goed voor iedereen!