Hoe handelen bij een ontbrekend BSN bij aangiften schenk- of erfbelasting?

Het komt met regelmaat voor dat de fiscus aangiften ontvangt van particulieren, belastingadviseurs en notarissen t.a.v. schenk- of erfbelasting die geen of geen correct Burgerservicenummer (BSN) bevatten. Dit levert onnodige vertragingen op in de afwikkeling van op te leggen aanslagen bij de Belastingdienst en vergroot bovendien het risico op fouten en datalekken. Hut Accountants legt uit hoe te handelen t.a.v. een ontbrekend BSN bij aangiften schenk- of erfbelasting.

Wanneer ontbreekt een BSN t.a.v. aangiften schenk- of erfbelasting?

Van een schenking of nalatenschap die in Nederland fiscaal belast wordt is sprake wanneer er een Nederlandse erflater / schenker is en waarbij de nalatenschap toekomt aan een niet in Nederland wonende verkrijger. Betreft het een verkrijger die niet eerder in ons land woonde of werkte, dan is van deze verkrijger dus geen BSN bekend of beschikbaar. Feitelijk moet dan eerst een BSN worden aangevraagd alvorens de aangifte te doen.

Risico’s bij hantering van geen of een verkeerd BSN.

In geval van een aangifte op papier is het mogelijk om het veld ‘BSN’ eenvoudigweg leeg te laten. Door aangifte te doen zonder BSN, vertraagt men de afwikkeling van de aangifte echter aanzienlijk.

Verricht men de aangifte digitaal, bijvoorbeeld m.b.v. commerciële software, dan wordt vaak een fictief BSN of een (bewust) verkeerd BSN ingevuld. Ook dat zorgt voor vertraging en brengt bovendien ook nog eens de kans op een datalek met zich mee. Dat ontstaat wanneer een fictief BSN (onbewust) een bestaand BSN blijkt te zijn. De eigenaar van dat BSN ontvangt dan onterecht allerlei persoonsgegevens van de erflater en verkrijger.

Hoe correct handelen t.a.v. ontbrekend BSN bij aangiften schenk- of erfbelasting?

Wanneer de verkrijger en belastingplichtige niet over een BSN beschikt, dan heeft de Belastingdienst in samenspraak met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) daarvoor een specifieke procedure ingericht. De RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens in Nederland. t.b.v. de aangifte dient men daarbij een brief naar de fiscus te sturen met daarin de volgende gegevens:

  • De reden voor de aanvraag van het BSN, namelijk de verplichting tot het doen van 'aangifte schenk- of erfbelasting';
  • Daarbij dienen de buitenlandse adresgegevens van de belastingplichtige te worden vermeld, evenals de contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres;
  • Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de belastingplichtige dient te worden bijgevoegd evenals een kopie van de woonplaatsverklaring. Deze dient in de Nederlandse, Duitse of Engelse taal te zijn en niet ouder dan een half jaar. Mocht een dergelijk document niet beschikbaar zijn dan volstaat een recente energienota op naam van de belastingplichtige;
  • Vraagt een ander dan de belastingplichtige zelf het BSN aan, dan dient een machtigingsverklaring te worden meegestuurd evenals een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Let op! Het kan tot wel 2 maanden duren voordat men het BSN voor het doen van de aangifte schenk- of erfbelasting ontvangt.

Hut Accountants: specialist in schenk en erfbelasting

Bij Hut Accountants hebben we bovengemiddelde expertise met alle procedures omtrent erf- en schenkbelasting. Wij beschikken over ervaren accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs die deze en andere fiscale zaken effectief voor u kunnen regelen. Heeft u te maken met een situatie waarin een BSN ontbreekt maar waarin wel aangifte schenk- of erfbelasting in Nederland moet worden verricht? Hut Accountants regelt het graag voor u.