Hoe fiscaal omgaan met kerstpakketten en geschenken?

Bent u werkgever en wilt u (aan het einde van het jaar) kerstpakketten en geschenken aan uw personeel verstrekken? Informeer uzelf goed over hoe u hier in fiscaal opzicht mee moet omgaan. Worden uw attenties niet op de correcte manier geadministreerd, dan moet uw personeel er namelijk belasting over betalen.

Wanneer belasting betalen over ontvangen geschenken?

Wanneer u kerstpakketten en geschenken verstrekt aan uw personeel, dan wilt u natuurlijk vermijden dat zo’n attentie bij het belastbare inkomen van uw werknemers wordt opgeteld. Gaat u hier in fiscale zin echter niet correct mee om, dan zal uw personeel hier weldegelijk inkomstenbelasting en premies over moeten afdragen. Dat maakt uw gulle gebaar een stuk minder leuk.

Hoe hier wel fiscaal correct mee omgaan?

Kerstpakketten en geschenken blijven alleen onbelast voor de werknemer wanneer u ze als werkgever aanwijst als eindheffingsloon en ze onderbrengt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dat is een deel van het fiscale loon dat besteed mag worden aan het onbelast verstrekken van vergoedingen en de terbeschikkingstelling van middelen e.d. De werknemer betaalt hierover geen belasting.

Wordt de bovengrens van de vrije ruimte bovendien niet gepasseerd, dan bent u als werkgever ook geen werkgeverslasten verschuldigd over het bedrag dat u aan kerstpakketten en geschenken verstrekt. Let wel goed op dat u deze vrije ruimte niet overschrijdt. Het goede nieuws voor 2021 is dat de werkkostenregeling tijdelijk is verruimd. U heeft dus de mogelijkheid om een hoger bedrag aan kerstpakketten en geschenken te besteden zonder dat dit fiscaal nadelige consequenties heeft.

Bijzondere regels t.a.v. kerstpakketten en geschenken bij ontbrekend dienstverband

Het komt nogal eens voor dat ondernemingen gebruik maken van de diensten van uitzendkrachten en (vaste) freelancers aan wie zij ook geschenken willen verstrekken. In dat geval is het gebruikelijk dat u als verstrekker de eindheffing daarover voor uw rekening neemt. Dat kan echter niet via de werkkostenregeling. Als verstrekker dient u dan de eindheffing te betalen, kenbaar te maken aan de uitzendkracht of freelancer dat dit is gebeurd en de naam van de ontvanger administratief vast te leggen.

Let op! De waarde van kerstpakketten e.d. is van grote invloed op de te betalen eindheffing. In 2021 betaalt u tot een waarde van € 136, 45% eindheffing. Overstijgt de waarde dit bedrag dan betaalt u over het totale bedrag (dus NIET alleen over de meerprijs boven € 136) 75% eindheffing.

Meer weten over hoe u fiscaal moet omgaan met dit soort zaken

Onze vakdeskundigen t.a.v. accountancy, belastingadvies maar met name de mensen van onze salarisadministratie kunnen u alles vertellen omtrent deze loongerelateerde regels. Zij laten u exact weten hoe u fiscaal gezien moet omgaan met het verstrekken van kerstpakketten en geschenken.

Neem gerust contact met ons op!