Hobby of handel? DAC7 verplicht verkoopsites verkoopgegevens te melden bij fiscus

Er zijn zorgen bij particulieren die met enige regelmaat tweedehandsspullen verkopen via websites als Bol.com, Vinted of Marktplaats. Nieuwe Europese regels met de naam DAC7 verplichten dergelijke verkoopsites namelijk om deze verkoopgegevens vanaf 2023 door te geven aan de Belastingdienst. Hut Accountants legt uit wat dat voor gevolgen kan hebben.

Wat is DAC7 en wat heeft het met persoonlijke verkoopgegevens te maken?

DAC7 is een nieuwe toevoeging aan de al bestaande Richtlijn 2011/16/EU die gaat over administratieve samenwerking op het gebied van belastingen. Met dit wetsvoorstel is de verplichting voor (online) platformexploitanten geïntroduceerd om data te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren over verkopers die relevante activiteiten verrichten via hun platform.

De groeiende digitalisering van de economie en de stijging van het aantal digitale grensoverschrijdende platformen zorgt ervoor dat er bij de fiscus minder goed zicht is op activiteiten die via dergelijke platformen worden uitgevoerd. Het risico dat verkopers hun inkomsten via digitale platformen niet of niet volledig aangeven in hun belastingaangifte groeit, hetgeen ook voor oneerlijke concurrentie zorgt. DAC7 moet dit tegengaan.

Wanneer is sprake van hobby en wanneer van handel?

Online verkoop van goederen geschiedt veelal op hobbymatige basis. In dat geval hoeft er geen btw in rekening gebracht en afgedragen te worden en telt het eventuele inkomen niet mee voor de inkomstenbelasting. Geschiedt het handelen echter op grote schaal en met het doel om d.m.v. de platformactiviteiten winst te maken? En is die winst ook te verwachten? In dat geval beschouwt de fiscus de activiteiten als handel.

Een exacte definitie van wanneer het gaat om een leuke bijverdienste en wanneer er sprake is van aanzienlijke inkomsten, ontbreekt echter. Naar verwachting komt u als internethandelaar voortaan bij de fiscus in beeld wanneer u op jaarbasis meer dan 30 items of voor meer dan € 2.000 euro in totaal verkoopt.

Wat gebeurt er vanaf nu concreet?

Internethandelaren zijn nu al zelf verantwoordelijk om correct na te gaan of er belasting verschuldigd is over hun activiteiten of niet. Zoals gezegd is het echter lastig om hier toezicht op te houden. D.m.v. de data die de fiscus van verkoopwebsites ontvangt, kan voortaan op geautomatiseerde wijze getoetst worden of een particulier de aangifte juist en naar waarheid heeft ingevuld. De dataverstrekking heeft dus vooral een triggerfunctie.

De grote handelsplatformen verwachten dat verreweg de meeste leden overigens geen belasting verschuldigd zullen zijn over hun platformverkopen. Bovendien zeggen zij zelf toe om contact te leggen met verkopers waarvan zij onder de Europese DAC7-regels bepaalde persoons- en handelsgegevens moeten doorgeven.

Meer weten over de fiscale gevolgen van online handel?

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants zijn specialisten op financieel gebied bij uitstek. Zij zijn dan ook prima op de hoogte van de fiscale voorwaarden omtrent online handel en de fiscale verplichtingen die daarbij van toepassing zijn. Heeft u een vraag omtrent de gevolgen van de DAC7 voor uw online handelsactiviteiten? Neem gerust contact op met een van hen.