Het verschil tussen-nulaangifte-en-nihilaangifte-loonheffing

Verricht u zelf de aangifte loonheffing? Het is belangrijk dat dat correct geschiedt. Is er sprake van een aangiftetijdvak waarover u geen loon hoeft aan te geven en u geen loonheffingen verschuldigd bent? Wanneer u niet over een intrekking t.a.v. de inhoudingsplicht beschikt, dan dient u toch tijdig loonaangifte te doen om een boete te voorkomen. Dit doet u door een nulaangifte of een nihilaangifte in te dienen. Er is een verschil tussen beide vormen van aangifte loonheffing.

Nulaangifte of nihilaangifte loonheffing? Hut Accountants legt u het verschil uit.

Wat is een nihilaangifte loonheffing?

Een nihilaangifte voor de loonheffing is noodzakelijk wanneer men als werkgever in het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft, geen werknemers in dienst had. In de aangifte loonheffingen hoeft men in dat geval geen gegevens van werknemers in te vullen. Het collectieve deel van de loonaangifte dat men verstuurt naar de belastingdienst mag op 0 (nul) worden gezet. De nihilaangifte loonheffing verschilt van de nulaangifte.

Wat is een nulaangifte loonheffing?

Het is mogelijk dat men in het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft wel werknemers in dienst had maar dat er geen loon werd uitbetaald. De meest gangbare situatie waarin dat het geval is betreft de verloning van een DGA (directeur-grootaandeelhouder) binnen zijn holding. Dikwijls wordt in zo’n geval slechts 1 maal per jaar een jaarloon toegekend hetgeen in slechts 1 tijdvak zal worden aangegeven. In de overige tijdvakken die meestal betrekking hebben op de periode van een maand of 4 weken, wordt dan een nulaangifte gedaan.

Wat houdt een nulaangifte in?

Het verschil tussen een nulaangifte en een nihilaangifte is dat er in het geval van een nulaangifte wel werknemers in dienst waren in het betreffende tijdvak. Hun werknemersgegevens moeten daarom wel worden ingevuld. Bij onderwerpen als ‘loon’, ‘loonheffing’ en ‘aantal verloonde uren’ moet per werknemer 0 (nul) worden ingevuld.

Aandachtspunten t.a.v. de nulaangifte loonheffing

Afgezien van het hiervoor genoemde voorbeeld van de DGA met een jaarloon, zijn er nog een aantal aandachtspunten t.a.v. de nulaangifte loonheffing in specifieke situaties. Zo is het soms mogelijk dat een nieuwe werknemer pas krijgt uitbetaald in de maand volgend op de maand waarin hij in dienst is gekomen. Het is dan belangrijk dat voor deze specifieke werknemer in de 1e (salarisloze) maand toch een nulaangifte plaatsvindt.

Beschikte men in een bepaald tijdvak over zowel werknemers die loon ontvingen als werknemers waarvoor dat niet gold? In dat geval moet laatstgenoemde groep (de niet verloonde werknemers) toch in de aangifte loonheffing worden opgegeven. Hoewel in dat geval bij de onderwerpen ‘loon’, ‘loonheffing’ en ‘aantal verloonde uren’ 0 (nul) moet worden ingevuld voor deze niet-verloonde werknemers, is formeel toch geen sprake van een formele nulaangifte.

Het vervallen van de aangifteverplichting

Wanneer men verwacht dat de onderneming ten minste 12 maanden geen personeel in dienst zal hebben en geen loon meer zal betalen, dan kan dit schriftelijk worden medegedeeld aan de belastingdienst. De aangifteverplichting zal dan worden ingetrokken voor toekomstige tijdvakken en u krijgt daarvan een mededeling. Zolang deze mededeling niet is ontvangen dient men echter nihilaangiften te blijven doen.

Hut Accountants regelt uw loonaangifte feilloos

Wilt u er zeker van zijn dat uw aangifte loonheffing telkens feilloos wordt verricht? Neem dan contact op met een van de specialisten van Hut Accountants. Afgezien van experts op het gebied van accountancy en fiscaliteit beschikken wij ook over professionals op het gebied van salarisadministratie. Zij nemen u de totale verplichting t.a.v. loongerelateerde zaken foutloos uit handen.