Het Nederlands belastingbeleid, eerlijk of niet?

Behoudens zeer kapitaalkrachtige grootverdieners die kunnen uitwijken naar fiscale, exotische belastingparadijzen, moeten de meeste Nederlandse werknemers of ondernemers hun belasting gewoon in Nederland betalen. Over belasting wordt veel gesproken en dikwijls geklaagd. Het Nederlands belastingbeleid, is het nu eigenlijk eerlijk of niet?

Eerlijk progressief fiscaal beleid met het oog op inkomstenbelasting

In beginsel kent Nederland een sociaal fiscaal beleid. De redenering is dat naarmate mensen meer geld verdienen, ze ook meer belasting kunnen betalen en zo meer kunnen bijdragen aan de noodzakelijk inkomsten van het rijk. Dit geldt niet alleen in absolute maar ook in relatieve zin. Binnen box 1, het belastbaar inkomen uit werk (en onderneming) en woning, geldt voorafgaand aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij een inkomen van ongeveer € 75.000 een belastingtarief van net geen 37%. Over het meerdere betaalt men bijna 50% belasting. Ook in box 2, het inkomen uit aanmerkelijk belang in bijvoorbeeld een BV, geldt een dergelijk progressief beleid.

Toepassing van de belastingvrije voet zorgt ervoor dat de laagste inkomens ook in relatief opzicht weinig inkomstenbelasting betalen. Een dergelijk beleid bevordert de economische gelijkheid van Nederlanders en waarborgt een eerlijkere verdeling van de welvaart.

In brede zin betalen veel hoge inkomens toch relatief weinig belasting

Ondanks het progressieve karakter van de inkomstenbelasting, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat de rijkste Nederlandse huishoudens in brede zin juist relatief weinig belasting betalen. Anders gezegd: de 1 procent Nederlandse gezinnen met het hoogste inkomen, betaalt relatief gezien minder belasting dan de rest van de Nederlandse gezinnen. Bij de meerderheid van de Nederlanders ligt de totale belastingdruk op ongeveer 40% van het inkomen. Bij de hoogste inkomens is dat maar ongeveer 20%. Hoe kan dat?

De verklaring hiervoor is erin gelegen dat in het onderzoek afgezien van de inkomstenbelasting ook is gekeken naar de effecten van allerlei indirecte belastingen zoals btw, accijns, wegenbelasting, etc. Doordat gezinnen met een hoger inkomen een kleiner deel van dat inkomen kwijt zijn aan met dergelijke belastingen verzwaarde producten en diensten, betalen zij relatief weinig indirecte belastingen. In absolute zin betalen zij wel meer of op zijn minst evenveel belasting.

Hut Accountants waarborgt uw fiscale belangen

Helaas, op de inrichting van de belastingtechnische randvoorwaarden hebben onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs geen invloed. Die worden bepaald vanuit de politiek. Of die erin slaagt om een fiscaal speelveld te genereren dat ‘door iedereen als eerlijk wordt beschouwd’, dat vermoedelijk zal wel nooit gebeuren. Maar binnen het complexe fiscale landschap kunnen onze specialisten u wel adviseren hoe u optimaal gebruik kunt maken van alle beschikbare fiscale mogelijkheden.

Heeft u daar interesse in? Neem dan contact op met een van hen.