Het geven van financieel advies is niet zomaar te automatiseren

Het geven van financieel advies is niet zomaar te automatiseren d.m.v. adviessoftware. Verneem hier hoe Hut accountants dergelijke software in uw voordeel gebruikt.

Geven van financieel advies niet zomaar te automatiseren

Hut accountants is als sinds de jaren 80 van de vorige eeuw úw financieel adviseur in brede zin. Onze specialisten zetten hun beste beentje voor om u zowel als particuliere en als zakelijke klant optimaal van dienst te kunnen zijn. Dat doen we zo effectief en efficiënt mogelijk maar met veel persoonlijke aandacht. Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat financieel advies geven toch vooral mensenwerk is. De AFM (Autoriteit Financiële Markten, de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland) bevestigde dat recent.

Adviessoftware = ondersteunend: automatiseren financieel advies onmogelijk

Mede door het ontstaan van steeds complexere financiële en fiscale regelingen gericht op zowel de particuliere als de zakelijke klant, is de omvang van de totale informatieverwerking door financieel adviseurs de laatste jaren groter en groter geworden. Om financieel adviseurs hierbij te ondersteunen is er daardoor vanuit de hoek van ICT steeds meer specifieke adviessoftware op de markt gekomen die de opties per cliënt snel in beeld brengt.

Dergelijke software helpt ons onder meer bij het vaststellen van relevante data en specifieke behoeften van onze klanten. Inkomensgegevens, de houding jegens risico’s en de doelstellingen die een individuele klant beoogt kunnen hiermee gestructureerd worden geïnventariseerd.

Volgens de AFM, die recent onderzoek deed naar de rol van adviessoftware in het financieel adviesproces, is het geven van financieel advies echter niet zomaar te automatiseren. De kwaliteit van het advies is en blijft de verantwoordelijkheid van de financieel adviseur. De software is hierin slechts ondersteunend.

Hut accountants neemt aandachtspunten AFM ter harte

Als financieel adviseur die hecht aan een persoonlijke band met klanten, kan Hut accountants zich volledig vinden in de bevindingen van de AFM. Ook wij zijn van mening dat “trajecten ten aanzien van financieel advies niet zomaar volledig te automatiseren zijn door middel van adviessoftware”.

Toch zien wij net als de AFM dat deze adviessoftware wel een grote toegevoegde waarde biedt bij onze adviestrajecten. Wij nemen de aanbevelingen van de AFM ten aanzien van het gebruik van adviessoftware dan ook ter harte. Zo onderzoeken wij m.b.t. ieder adviespakket dat wij gebruiken, in hoeverre wij zelf nog wettelijke eisen moeten invullen. Wij onderbouwen onze financieel adviezen schriftelijk en lichten dit bij voorkeur in een persoonlijk gesprek toe aan onze klanten. Het begrip van onze klanten ten aanzien van ons werk is voor ons essentieel.

Extra aandacht voor gegevenskwaliteit en -beveiliging

Bij Hut accountants zijn we ervan doordrongen dat wij ten aanzien van ons financieel advies veelal met zeer gevoelige cliëntinformatie werken. Vandaar dat wij de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid en beveiliging van dergelijke gegevens. Zo hanteren wij strikte, eigen procedures voor wat betreft de dossiervolledigheid die ten aanzien van veel financiële diensten vereist is.

En hoewel het voor kan komen dat de opslag van gevoelige clientgegevens via de leverancier in de Cloud plaatsvindt, monitoren wij de wijze waarop de leverancier om gaat met deze data uiterst scherp. Zo vragen wij naar de beschikbaarheid van ISO 27001 certificaten (ISO standaard voor informatiebeveiliging) en maken wij afspraken over de bewaartermijn en de toegang tot data. Wij waarborgen de regels vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) voor u.

Financieel advies nodig? Laat het ons weten!

Het geven van financieel advies is niet te automatiseren. Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs zijn gewoonweg onvervangbaar. Maar met behulp van adviessoftware kunnen onze specialisten u wel nog beter van dienst zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer u een financieel vraagstuk aan ons voor wilt leggen.