Heffingskortingen en co-ouderschap

Co-ouders die beiden werken en een kind hebben dat op 1 januari jonger was dan 12 jaar, kunnen onder voorwaarden beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen (maximaal € 2.835 per jaar).

Daarvoor moet het kind op het adres van één van beide ouders staan ingeschreven en daarnaast doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijven. Het is belangrijk dit goed na te leven. De rechter heeft onlangs geoordeeld dat het recht op deze heffingskorting vervalt als het kind in een periode van 14 dagen bijvoorbeeld de ene week 4 dagen en de andere week 2 dagen bij de ene ouder verblijft, hoewel dat gemiddeld nog steeds 3 dagen is.

Bron: Fiscalert