Heffing belastingrente voorkomen

Wie als ondernemer verwacht over het jaar 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te moeten betalen, of wie verwacht belasting te moeten bijbetalen, doet er goed aan om tijdig te handelen en zo de heffing van belastingrente te voorkomen.

Heffing belastingrente voorkomen door tijdige aangifte of aanvraag voorlopige aanslag

Belastingrente wordt ook wel invorderingsrente genoemd. Deze rentevorm is geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het betreft belastingrente die wordt berekend op belastingbedragen die de belastingplichtige verschuldigd is aan de fiscus of omgekeerd. De fiscus brengt belastingrente in rekening als men een aanslag niet op tijd kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat er te laat aangifte is gedaan.

 

Anderzijds vergoedt de belastingdienst belastingrente als er zonder reden te lang wordt gedaan over het opleggen van een belastingaanslag. Tot voor kort was de belastingrente weliswaar tijdelijk verlaagd naar 0,01%, maar momenteel bedraagt die 4%. Men kan een vervelende heffing van belastingrente voorkomen door tijdig aangifte te doen of door op tijd om een voorlopige aanslag te vragen.

Voorlopige aanslag of aangifte vóór 1 mei 2021 in geval van inkomstenbelasting

Wilt u als ondernemer voor de inkomstenbelasting heffing van belastingrente over 2020 voorkomen, dan moet u vóór 1 mei 2021 uw aangifte inkomstenbelasting (IB) doen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om heffing van belastingrente te voorkomen door voor 1 mei om een juiste voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 te vragen. In dat geval mag door de fiscus geen belastingrente berekend worden over het in de aangifte of voorlopige aanslag berekende bedrag.

Ligt de dagtekening van de aanslag als gevolg van niet tijdig handelen door uzelf ná 30 juni 2021? In dat geval brengt de belastingdienst vanaf 1 juli 2021 4% belastingrente in rekening.

Heffing belastingrente voorkomen in geval van VPB

Exploiteert u een BV, ook dan zijn er termijnen waarbinnen de belastingdienst geen belastingrente mag doorberekenen. Zorg er in dat geval voor dat u vóór 1 juni 2021 uw aangifte vennootschapsbelasting 2020 heeft ingediend, dan wel vóór 1 mei 2021 om een correcte voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 heeft verzocht.

Percentage belastingrente 2022 zal verder stijgen

Om de liquiditeit van ondernemer te ondersteunen in de lastige coronaperiode, heeft het kabinet de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd. Tot en met 31 december 2021 bedraagt deze 4%. Vanaf 2022 zal echter weer het normale tarief gelden van minimaal 8%.

Hut accountants staat u bij

Om onnodige heffing van belastingrente te voorkomen is het onder andere van belang om verschuldigde belasting nauwkeurig in te schatten. De specialisten van Hut accountants hebben veel affiniteit met onder andere de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Zij weten onder meer hoe u heffing van belastingrente zo goed mogelijk kunt voorkomen. Neem contact met ons op dan staan wij u bij!