Geld verdienen door verhoging WOZ-waarde eigen woning

De meeste mensen reageren onaangenaam verrast wanneer de WOZ-waarde van de eigen woning door de gemeente in het nieuwe kalenderjaar hoger is vastgesteld. De algemene bevinding is dat dat de woningeigenaar geld zal kosten. Niets is echter in sommige gevallen minder waar. Het is namelijk zelfs mogelijk om geld te verdienen door verhoging van de WOZ-waarde van de eigen woning.

Geld verdienen door hogere WOZ-waarde eigen woning: hoe werkt dat dan?

Een hogere WOZ-waarde leidt normaal gesproken tot verhoging van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB). Ook het eigenwoningforfait dat wordt opgeteld bij het algehele fiscale inkomen tijdens de aangifte stijgt, waardoor ook de belastingdruk vanuit de inkomstenbelasting toeneemt.

Tegelijkertijd met deze fiscale stijgingen kan een gestegen WOZ-waarde echter positieve financiële effecten hebben. Die hebben de vorm van een potentiële vermindering van de hypotheekrente. Of er daadwerkelijk sprake is van netto besparing is afhankelijk van een aantal specifieke factoren.

Wanneer kan men financieel profiteren van een hogere WOZ-waarde eigen woning?

Vereniging Eigen Huis (VEH), de algehele belangbehartiger voor bezitters en kopers van woningen in Nederland, heeft vastgesteld dat een woningeigenaar met een hypotheek van 2,5 ton bij een fiscale aftrek van ongeveer 40% honderden euro’s netto per jaar kan besparen. Daarbij dient als uitgangspunt wel sprake te zijn van een hypotheekwaarde die hoger is dan zo’n 70% van de executiewaarde van het huis (zogenaamde tophypotheek). Wie momenteel een dergelijke tophypotheek heeft afgesloten, betaalt dikwijls extra hypotheekrente als gevolg van extra risico-opslagen. Als gevolg van de gestegen WOZ-waarde kan deze opslag mogelijk komen te vervallen omdat ook de executiewaarde dan meestijgt. Er is als gevolg van de WOZ-stijging met andere woorden geen sprake meer van een tophypotheek.

Wat moet u doen om geld te besparen bij een hogere WOZ?

De mogelijke besparing geldt alleen in specifieke gevallen zoals hiervoor uitgelegd. Maar ga in geval van een tophypotheek met deze informatie aan de slag en start met een onderzoek of u een lagere rente kunt krijgen door contact op te nemen met uw hypotheekadviseur of kredietverstrekker.

In de regel zal een hogere WOZ-waarde de gemiddelde woningbezitter in Nederland helaas wel geld kosten door verhoging van de aanslag OZB en inkomstenbelasting. Vandaar dat het sowieso altijd verstandig is om de vastgestelde WOZ-waarde goed te controleren. De gemeente kan immers een fout maken. Via het WOZ-waardeloket kan men gratis de WOZ-waarde van de woning en omliggende woningen bekijken. De waarde die vermeld staat, moet kloppen met de waarde in de vrije markt. Wanneer u vaststelt dat de woning aantoonbaar hoger (of wellicht lager) is getaxeerd dan vergelijkbare huizen in hetzelfde gebied, kan dit worden gebruikt als argument bij een eventueel bezwaarschrift aan de gemeente. U kunt zelf bepalen of u dat indient of niet, mits u er voordeel door kunt realiseren.

Lastige materie? Neem contact op met Hut Accountants

De adviseurs van Hut Accountants ondersteunen zowel particulieren als ondernemers op het gebied van accountancy, fiscaliteit en salarisadministratie. Heeft u vragen omtrent de gevolgen van een WOZ-verhoging in uw specifieke situatie, neem dan eens contact met ons op. Wij kunnen u vrijblijvend informeren of desnoods doorverwijzen naar een van onze gespecialiseerde partners.

Als financieel en fiscaal belangenbehartiger zal Hut Accountants binnen de kaders van de bestaande regelgeving steeds een optimaal financieel resultaat voor u trachten te realiseren.