Maak in 2020 optimaal gebruik van de werkkostenregeling

Een onderneming kan aan personeelsleden belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen uitkeren binnen de werkkostenregeling (ook wel afgekort tot WKR). Zowel werkgever als werknemer betalen dan geen premies over de verstrekte vergoedingen. I.v.m. de coronacrisis is de werkkostenregeling in 2020 extra verruimd. Vooralsnog lijkt het erop dat deze verruiming van de WKR in 2021 zal komen te vervallen. Zorg daarom dat u in de laatste weken van 2020 nog optimaal gebruik maakt van de huidige voorwaarden binnen de werkkostenregeling.

Gebruik de extra vrije ruimte van de WKR in 2020 optimaal!

A.g.v. de coronacrisis bedraagt de vrije ruimte in 2020 maar liefst 3% van de loonsom van de totale onderneming tot een maximum van € 400.000. Daarboven bedraagt de zogenaamde vrije ruimte van de WKR 1,2%. Wanneer men als werkgever vergoedingen en verstrekkingen uitbetaalt die het maximum overstijgen, dan dient daarover 80% belasting betaald te worden in de vorm van een eindheffing.

Bereken uw resterende vrije ruimte

Wanneer men als werkgever in 2020 nog vrije ruimte binnen de werkkostenregeling over heeft, dan bestaat de mogelijkheid om de WKR optimaal te benutten en nog snel belastingvrije vergoedingen aan het personeel te betalen. Zowel werkgever als werknemer profiteren daarvan. In geval van een BV kunt u bovendien vergoedingen aan uzelf en uw partner uitbetalen binnen de WKR, mits u beiden op de loonlijst van de onderneming staat. Let op! U kunt uzelf als DGA een bonus toekennen binnen de werkkostenregeling maar wanneer uw onderneming een beroep heeft gedaan op de NOW-regeling voor loonkostensubsidie a.g.v. de Corona-crisis, dan zijn hiertoe wel beperkingen van kracht.

Criteria t.a.v. vergoedingen en verstrekkingen binnen de werkkostenregeling

De vrij ruimte biedt u dus veel voordelen, maar vergoedingen of verstrekkingen via de werkkostenregeling moeten wel voldoen aan hetgeen door de fiscus gebruikelijk wordt geacht. In de praktijk betekent dit dat een individuele vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van hetgeen in soortgelijke omstandigheden als normaal wordt beschouwd. Er moet m.a.w. wel sprake zijn van reële, marktconforme transacties binnen de WKR. Deze ‘spelregel’ dient u dus wel mee te wegen in de wijze waarop u in 2020 optimaal gebruik probeert te maken van de werkkostenregeling

De ervaring leert dat de belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen tot een bedrag van in totaal € 2.400 per werknemer per jaar accepteert.

Advies nodig bij optimale gebruikmaking van de WKR?

Wilt u jaarlijks, en zeker in 2020, optimaal gebruik maken van de werkkostenregeling, neem dan contact op met Hut Accountants. Onze specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie hebben veel kennis van de actuele bepalingen t.a.v. de WKR en kunnen u ook in toekomstige jaren adviseren omtrent optimale gebruikmaking hiervan. Wij horen graag van u!