Gaat Box 2 binnenkort op de schop?

De meest draagkrachtigen onder de Nederlanders die beschikken over de sterkste schouders, dragen momenteel de lichtste lasten. Dat was recent een conclusie die het CPB trok. Een wijziging in het huidige belastingstelsel lijkt daardoor onvermijdelijk. Gaat Box 2 binnenkort wellicht op de schop?

Wat is Box 2?

In het Boxensysteem van de inkomstenbelasting worden verschillende soorten inkomen en vermogen tegen verschillende tarieven en voorwaarden belast. Box 2 betreft het inkomen uit aanmerkelijk belang. Hiervan is sprake wanneer iemand minimaal 5% van het aandelenkapitaal van een vennootschap of coöperatie in bezit heeft. Het belang van fiscale partners wordt hierin bij elkaar opgeteld.

Het inkomen uit Box 2 bestaat uit dividenden en zogenaamde vervreemdingsvoordelen, bijvoorbeeld wanneer men winst realiseert uit de verkoop van aandelen of winstbewijzen. Na aftrek van met deze posten samenhangende kosten, resulteert het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Mogelijk gaat de mate van belastingdruk in Box 2 binnenkort behoorlijk op de schop.

Waarom gaat Box 2 op de schop?

Mede naar aanleiding van het CPB-rapport is door het kabinet kenbaar gemaakt dat men de belastingwetgeving eerlijker, gelijker en gemakkelijker wil maken. Inkomen uit vermogen (Box 3) wordt momenteel minder zwaar belast dan inkomen uit arbeid. Dat moet veranderen aldus de Staatssecretaris van financiën.

Ook Box 2 moet daarbij volgens hem op de schop genomen worden. Ook de DGA betaalt namelijk minder belasting dan een werknemer en als een ondernemer in Box 1 zoals bij een eenmanszaak. Een DGA is formeel geen ondernemer. De belastingheffing kan via een BV ook nog eens uitgesteld worden. Het merendeel van de coalitiepartijen wil daarom belastinghervormingen doorvoeren in Box 2. Zoals gebruikelijk is de VVD als van oorsprong typische ‘ondernemers- en vermogendenpartij’ er minder toe geneigd om Box 2 op de schop te doen. Er zijn dus ook tegengeluiden hoorbaar.

Hut Accountants houdt u op de hoogte

Onze vakmensen op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie zijn begaan met u als aanmerkelijk belang bezitter. Op dit moment zijn er sterke geluiden hoorbaar dat wanneer Box 2 op de schop gaat, een hogere belastingdruk te verwachten is. Wij houden u hiervan vanzelfsprekend op de hoogte.

Heeft u tussentijds vragen over de ontwikkelingen binnen het belastingstelsel? Stel ze ons gerust.