Fout in de aanslag schenkbelasting

U heeft het vast ook wel eens in de krant gelezen: iemand wordt verrast doordat de bankmedewerker de komma verkeerd heeft gezet en treft bijvoorbeeld geen € 1.000 maar € 100.000 aan op zijn bankafschrift. Vindt een dergelijke verschrijving plaats bij de Belastingdienst, dan is er een speciaal artikel in de wet opgenomen om de zaak te herstellen.

Zo deed iemand een schenking van ruim € 37 miljoen, maar de medewerker van de Belastingdienst voerde € 37.000 in. Hierdoor viel er een onwaarschijnlijk lage aanslag schenkbelasting, bij de ontvanger van de schenking op de mat. Toen de Belastingdienst na een jaar de fout ontdekte en een navorderingsaanslag stuurde, verweerde hij zich heftig.

Omdat er sprake was van een schrijf-, overname- of intoetsfout of een daarmee gelijk te stellen vergissing krijgt de persoon die de grote schenking ontving ongelijk van de rechter, ook in hoger beroep en in cassatie bij Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad. De rechter vindt het volstrekt onaannemelijk, dat de belastingambtenaar bewust een dergelijk lage aanslag heeft opgelegd. Omdat er meer dan 30% te weinig belasting is geheven, had de ontvanger van de schenking dat zelf ook moeten begrijpen. Hij moest alsnog het volle bedrag aan belasting betalen. We zullen er maar vanuit gaan dat hij zijn schenking van € 37 miljoen nog op een rekening had staan, om de belastingaanslag van te betalen.

Bron:HR 11 augustus 2017