Fiscus zal opleggen definitieve aanslagen 2023 inzake box 3 aanhouden

De ontwikkeling van het wetsvoorstel voor de vernieuwing van box 3, is volop bezig. Door herinrichting dient een eerlijker en duidelijker systeem van vermogensrendementsheffing tot stand te komen. In dat kader zal de Fiscus het opleggen van definitieve aanslagen over 2023 inzake box 3, vooralsnog aanhouden. Hut Accountants legt uit waarom.

Wat betekent aanhouden van opleggen definitieve aanslagen 2023 inzake box 3?

De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst bij veel mensen te veel belasting in box 3 geheven. Daardoor is behoefte ontstaan aan een nieuw stelsel van vermogensrendementsheffing. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid. Inmiddels is de aangiftecampagne voor 2023 echter al volop van start gegaan. De Belastingdienst zal echter net als over de jaren 2021 en 2022 geen definitieve aanslagen voor 2023 opleggen, voor situaties waarbij sprake is van box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan alleen banktegoeden.

Waarom het aanhouden van definitieve aanslagen?

De reden dat de Fiscus de definitieve aanslagen voor 2023 zal aanhouden, heeft te maken met meerdere cassatieprocedures die momenteel lopen bij de Hoge Raad. Dit draait allemaal om de vraag of de overgangs-berekeningsmethodiek die momenteel voor het box 3-inkomen wordt gehanteerd, wel in lijn is met het Kerstarrest van de Hoge Raad. Daarin werd geoordeeld dat de manier waarop de Belastingdienst de belasting in box 3 in het recente verleden berekende, onrechtvaardig was.

De definitieve aanslagen over 2023 zullen pas na duidelijkheid t.a.v. de lopende cassatieprocedures worden vastgesteld. Belastingplichtigen hoeven daardoor dus niet zelfstandig naar de rechter te stappen om achteraf te profiteren van een gunstige uitkomst van deze procedures.

Stand van zake t.a.v. het nieuwe stelsel

Het doel is om het wetsvoorstel voor de vernieuwing van box 3 in 2027 te implementeren. Heffing op basis van werkelijk rendement zou dan een feit moeten zijn. Daartoe moet het wetsvoorstel in maart 2025 door de Tweede Kamer worden aangenomen. Zowel de Fiscus als banken en verzekeraars kunnen dan tijdig voorbereidingen treffen ter aanpassing van hun systemen m.b.t. dataverstrekking t.b.v. het nieuwe stelsel. Eind 2025 zou dan aanname door de Eerste Kamer en publicatie moeten plaatsvinden.

Inmiddels is echter duidelijk dat volledige implementatie in de loop van 2027 niet haalbaar lijkt a.g.v. de onderschatting van de complexiteit.

Hut Accountants volgt de ontwikkelingen op de voet

Zodra er duidelijkheid is omtrent het effect van de lopende cassatieprocedures op de huidige regelgeving, zullen wij dat aan u melden. De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants waarborgen al uw fiscale aangelegenheden en dus ook uw box 3-belangen. Wij maken fiscaliteit voor u laagdrempelig.