Fiscale wijzigingen in 2022

Wilt u weten welke fiscale wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2022? Hut Accountants informeert u hier vanzelfsprekend uitgebreid over.

De belangrijkste fiscale wijzigingen in 2022

De belangrijkste fiscale wijzigingen die zijn ingegaan per 1 januari 2022 hebben o.a. betrekking op:

  • IB-gerelateerde aftrekposten
  • De eigenwoningregeling
  • Auto gerelateerde belastingen
  • Wijzigingen in de vennootschapsbelasting
  • De regeling thuiswerkkosten

Wijzigingen in 2022 t.a.v. IB-gerelateerde aftrekposten

Het belastingtarief voor aftrekposten vermindert in 2022 van 43% naar 40%. Inkomens boven een bedrag van € 69.398 zullen daardoor minder profiteren van o.a. de hypotheekrenteaftrek, de zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten. De zelfstandigenaftrek wordt bovendien in 2022 € 360 lager. Deze verlaging van de zelfstandigenaftrek zal de komende jaren worden gecontinueerd.

Verandering t.a.v. de eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling is per 1 januari 2022 t.a.v. diverse aspecten veranderd waardoor onbedoelde beperkingen op de hypotheekrenteaftrek worden weggenomen. In meer situaties dan voorheen wordt het daardoor mogelijk om voor de totale eigenwoningschuld aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek.

Autobelastingen in 2022

Het milieu is en blijft een belangrijke factor de komende jaren. De aanschaf van emissieloze voertuigen (volledig elektrisch of rijdend op waterstof) wordt verder gestimuleerd. De CO2-prestaties en tarieven in de bpm worden in lijn met de verwachte voortschrijdende technologische ontwikkelingen verder aangescherpt.

De maximumwaarde van de auto waarvoor de fiscale bijtellingskorting geldt, wordt sneller verlaagd dan oorspronkelijk was bedacht. Per 1 januari 2022 wordt de geldende korting van 6% op de bijtelling toegepast op een bedrag van € 35.000 en het jaar daarna van € 30.000. Voor de waarde boven dit bedrag geldt het normale bijtellingspercentage van 22%.

Welke wijzigingen zijn er in de in vennootschapsbelasting in 2022?

Het percentage vennootschapsbelasting in de eerste tariefschijf blijft 15%, maar de schijf wordt verruimd van € 245.000 tot maar liefst € 395.000. Relatief lage winsten worden dus minder belast dan voorheen. Boven de eerste schijf zal men echter voortaan met 25,8% bijna een procent meer belasting gaan betalen dan voorheen.

De mogelijkheid om verliezen te verrekenen wordt vanaf 2022 beperkt. Deze maatregel is er vooral op gericht om belastingontwijking te voorkomen. Het doel is om ervoor te zorgen dat ondernemingen die in Nederland winst maken, hier ook daadwerkelijk belasting over betalen.

Wijziging thuiswerkkosten als reactie op de Coronapandemie

Bent u werkgever dan is het mogelijk om per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding te verstrekken van € 2 per dag. Dat bedrag dient als compensatie van zaken als het nuttigen van dranken en etenswaren en verwarming e.d. t.b.v. het thuiswerken. Extra kosten die men voorheen niet had toen nog veelvuldiger op kantoor werd gewerkt.

Hut Accountants informeert u steeds

Ongeacht de fiscale materie die voor u als ondernemer of particulier relevant voor u is. Hut Accountants ziet het als zijn verantwoordelijkheid om u steeds te informeren. Onze specialisten op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie houden ook de fiscale wijzigingen in de gaten die zich in de loop van en na 2022 voordoen en brengen u vanzelfsprekend tijdig op de hoogte.

Heeft u vragen n.a.v. een van de vernieuwde maateregelen, neem dan gerust contact met ons op.