Fiscale wijzigingen 2021

De belangrijkste fiscale wijzigingen in 2021 Prinsjesdag 2020 ligt inmiddels alweer een tijd achter ons. De fiscale wijzigingen voor 2021 werden op die dag bekendgemaakt. Er zal weer heel wat veranderen op belastinggebied.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het belastingplan over 2021?

Opdat u het overzicht kunt behouden, heeft Hut accountants de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Al deze wijzigingen hebben betrekking op specifieke situaties en doelgroepen, van ondernemer tot woningkoper.

  • Afname van de zelfstandigenaftrek

In 2021 is sprake van een fiscale wijziging met negatieve consequenties voor zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek wordt namelijk versneld afgebouwd. Overigens betekent dat niet dat men als zelfstandige per saldo sowieso meer belasting zal gaan betalen. Het lagere IB-tarief dat voor iedereen zal gelden in 2021 alsmede de verhoging van de arbeidskorting beperken de ‘schade’.

  • Verhoging belastingvrij vermogen alsmede tarief box 3

Per 2021 wordt als een van de fiscale wijzigingen een aanpassing doorgevoerd op het gebied van het belastingvrij vermogen. Spaarders en kleine beleggers betalen tot € 50.000 (€ 100.000 wanneer sprake is van een fiscaal partner) geen vermogensbelasting meer. Boven dat bedrag betaalt men wel 31% belasting over de vermogensopbrengst. 1% meer dan in 2020.

  • De inkomstenbelasting wordt verlaagd

Volgend jaar (2021) daalt het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting met een kwart procent tot 37,10%. Daarboven blijft het tarief gelijk. De fiscale wijzigingen in 2021 op dit gebied krijgen opvolging in de komende jaren wanneer het tarief voor inkomstenbelasting tot € 68.507 verder zal afnemen.

  • Fiscale stimulering van (om)scholingsmogelijkheden

Scholingskosten van ex-werknemers kunnen vanaf volgend jaar onbelast door werkgevers worden vergoed. Hiermee probeert de overheid werknemers mogelijkheden te bieden om zich te laten omscholen. Deze fiscale wijzigingen over 2021 houden mede verband met de coronacrisis waardoor meer mensen ontslagen zullen worden.

  • Verhoging fiscale bijtelling elektrisch voertuig vanaf 2021

De aankoop van elektrische auto’s wordt steeds conventioneler (gebruikelijker). Vandaar dat er in 2021 een fiscale wijziging zal worden doorgevoerd ten aanzien van de bijtelling voor het privégebruik ervan. Het percentage van de bijtelling wordt in 2021 verhoogd met 4% tot 12% (tot een cataloguswaarde van € 45.000). Boven die waarde is de normale bijtelling van 22% van toepassing. Deze maximale cataloguswaarde geldt echter niet voor zogenaamde zonnecelauto’s, die door geïntegreerde zonnepanelen worden aangedreven. Door de fiscale wijzigingen van 2021 probeert de overheid de aanschaf hiervan toch te stimuleren. Zonnecelauto’s zijn namelijk duur in aanschaf.

  • Fiscale wijziging m.b.t. de vennootschapsbelasting in 2021

Rechtspersonen zullen minder belasting gaan betalen. De fiscale wijzigingen in 2021 houdt in dat de VPB voor winsten tot € 245.000 van 16,5% naar 15% gaat. Daarboven blijft het VPB-tarief 25%.

  • Wijziging vrije ruimte werkkostenregeling

Vanaf 2021 wordt de bepaling van de vrije ruimte weer beperkt. Tot de fiscale loonsom van € 400.000 geldt dan weer 1,7% en daarboven 1,18%. De wijziging van de fiscale loonsom naar 3% in 2020, betrof een tijdelijke coronamaatregel en wordt in 2021 dus weer ongedaan gemaakt.

  • Invoering vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Een belangrijke fiscale wijziging in 2021 betreft het verbeteren van de toegang tot de woningmarkt voor starters. Daarom geldt vanaf volgend jaar een (eenmalige) vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning door een koper die tussen de 18 en 35 jaar oud is. Voor overige personen gelden in 2021 geen fiscale wijzigingen op het gebied van overdrachtsbelasting. Voor beleggers en rechtspersonen stijgt de overdrachtsbelasting echter tot 8%.

Vragen over deze fiscale wijzigingen, stel ze aan Hut accountants

Heeft u een vraag over een van deze belangrijke fiscale wijzigingen voor 2021 of ten aanzien van een ander fiscale of bedrijfseconomische aangelegenheid? Hut Accountants beschikt over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij staan u graag met raad en daar ter zijde.