Fiscale aftrekbaarheid van giften

Draagt u een lokale sportclub of een bepaald goed doel een warm hart toe door middel van een financiële gift? In een aantal gevallen kunt u giften als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opvoeren. Hut accountants zet de bepalingen die eind 2020 van toepassing zijn m.b.t. de fiscale aftrekbaarheid van giften graag voor u op een rijtje.

Welke bepalingen t.a.v. fiscale aftrekbaarheid van giften gelden momenteel?

U kunt periodiek of eenmalig een gift verstrekken en aan verschillende typen maatschappelijke instanties:

Aftrekbaarheid van gewone giften (eenmalige gift)

Een gewone gift heeft een eenmalig (incidenteel) karakter. Een gewone gift aan een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) is fiscaal aftrekbaar. De ondergrens bedraagt € 60 en 1% van uw inkomen. Het gedeelte van de gift daarboven is fiscaal aftrekbaar tot maximaal 10% van uw inkomen. Let op! Is de organisatie waar u uw gift aan verstrekt fiscaal gezien niet (formeel) aangemerkt als ANBI dan heeft u geen recht op aftrek. Ga de status dus goed na. Verstrek bovendien geen giften in contante vorm. Die zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.

T.a.v. culturele ANBI’s gelden extra gunstige voorwaarden m.b.t. de fiscale aftrekbaarheid van giften. Bij het berekenen van de aftrek mag dit bedrag in uw aangifte namelijk met 25% verhoogd worden tot een maximale verhoging van € 1.250.

Aftrekbaarheid van periodieke giften

(Lokale) verenigingen zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen en hobbyclubs en dergelijke hebben zelden tot nooit de ANBI-status. Giften aan dergelijke verenging zijn alleen aftrekbaar wanneer het periodieke (meermalige) giften betreft. Daarnaast geldt als voorwaarden dat de vereniging minstens 25 leden heeft, dat deze bij notariële acte is opgericht en niet VPB-plichtig is.

Periodieke giften zijn qua fiscale aftrekbaarheid niet gebonden aan een minimum of maximum. De terugkerende gift en de omvang daarvan dienen wel schriftelijk vastgelegd te worden. Gedurende minimaal 5 jaren dient jaarlijks hetzelfde bedrag gedoneerd te worden. Komt u te overlijden dan stopt de gift.

Meer weten over fiscale aftrekbaarheid van giften?

Wilt u weten wat de consequenties zijn voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van uw giften? Neem dan contact met ons op. Hut Accountants beschikt over diverse specialisten t.a.v. accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Op het gebied van het verstrekken van giften aan instanties kunnen wij u niet alleen adviseren. Wij kunnen u ook faciliteren zodat u zeker aan alle fiscale eisen voldoet.