Fiscale aangifte wijzigingen: hoe, wat en tot wanneer?

Bent u vergeten om iets in te vullen in uw fiscale aangifte of constateert u achteraf dat u een fout heeft gemaakt? Geen nood! In de meeste gevallen is het, ongeacht het soort belastingaangifte, mogelijk om de reeds ingediende aangifte opnieuw in te vullen en te versturen. Hut Accountants zet voor u op een rij wat u tot wanneer kunt wijzigen t.a.v. verschillende belastingsoorten, en ook hoe u dat moet doen.

Welke fiscale aangiften kunt u wijzigen?

De meeste (rechts)personen krijgen in hun leven met name te maken met fiscale wijzigingen betreffende:

  • Inkomstenbelasting (IB)
  • Vennootschapsbelasting (VPB)
  • Omzetbelasting (BTW)

Wij zetten voor u op een rij wat u tot welk moment kunt wijzigen t.a.v. deze verschillende belastingsoorten en hoe u dat moet doen.

Aangifte IB wijzigen

Wanneer u inlogt op de website van de Belastingdienst  kunt u uw aangifte inkomstenbelasting wijzigen tot 5 jaar na afloop van het boekjaar waarover de IB-aanslag is opgelegd. Het doorvoeren van een wijziging t.a.v. de inkomstenbelasting kan ook wanneer u reeds een definitieve IB-aanslag heeft ontvangen.

Een aangifte IB wijzigen gaat heel eenvoudig door de oude aangifte als uitgangspunt te nemen, de wijzigingen door te voeren en de gewijzigde aangifte opnieuw online te ondertekenen en te versturen.

Aangifte VPB wijzigen

Is er sprake van een rechtspersoon zoals een BV, dan dient vennootschapsbelasting betaald te worden in plaats van inkomstenbelasting. Net als bij de aangifte inkomstenbelasting wijzigt u uw oorspronkelijke aangifte en verstuurt u deze opnieuw naar de Belastingdienst.

Anders dan bij het wijzigen van de aangifte IB, kan een aangifte VPB alleen worden aangepast wanneer nog geen definitieve VPB-aanslag is ontvangen.

Mocht wel reeds sprake zijn van de ontvangst van een definitieve aanslag en betaalt u daardoor naar uw oordeel onterecht te veel VPB-belasting, dan kunt u alleen nog een wijziging doorvoeren door middel van een bezwaarprocedure. Moet u meer belasting betalen n.a.v. de wijziging, stuur dan een brief naar uw belastingkantoor waarin u verzoekt om een navorderingsaanslag aan u op te leggen.

Btw-aangifte wijzigen

Btw-aangifte kan zowel van toepassing zijn op natuurlijke als op rechtspersonen. Net als bij de inkomstenbelasting geldt een 5-jaarstermijn voor wat betreft wijzigingen. Hierin kunt u in geval u te veel of te weinig btw heeft aangegeven, een digitale aanpassing doorvoeren door middel van een suppletieaangifte. De Btw-suppletie is een toevoeging op de oorspronkelijke aangifte waarin u de fout heeft ontdekt.

Wanneer de wijzigingsafwijking leidt tot betaling of juist tot teruggave van € 1.000 of minder, dan hoeft u geen btw-suppletie in te vullen. U kunt de wijziging dan doorvoeren in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Hut Accountants helpt bij fiscale wijzigingen

Hoewel u het doorvoeren van fiscale wijzigingen in veel gevallen ook zelf kunt doen, is ons accountantskantoor er om uw compliance te waarborgen. Kampt u met het vraagstuk van het doorvoeren van andere fiscale wijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de aangifte loonheffingen van personeel? In dat geval moet de oorspronkelijke aangifte altijd worden aangepast.

Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs kennen de regels omtrent fiscale wijzigingen goed en kunnen u het werk uit handen nemen en volledige correctheid waarborgen. Neem gerust contact op met één van onze medewerkers.