Financiële problemen oplossen als ondernemer- 6 waardevolle tips

Sinds de coronacrisis weet nagenoeg iedere ondernemer in Nederland weer hoe onzekerheid voelt. Nog altijd is er anno 2023 sprake van wereldwijde dynamiek die o.a. in de vorm van inflatie het ondernemen voor menigeen bemoeilijkt. Verkeert u als zelfstandige in financiële problemen, dan bent u niet alleen.

Tips voor ondernemers in zwaar weer

Financiële problemen oplossen vereist net als het ondernemen zelf een proactieve aanpak. Dat u dit artikel leest betekent dat u sowieso al op het goede, actieve spoor zit. Wij geven u graag een aantal tips voor wanneer u als ondernemer in zwaar weer aanbeland bent en u uw problemen wilt oplossen.

1. Erkenning van uw geldzorgen

Menig ondernemer vaart voornamelijk op onderbuikgevoel. Wanneer uw onderneming er slecht voor staat dan komt dat meestal niet als een verrassing. Toch schuiven veel ondernemers dat ongemakkelijke gevoel ook weer voor zich uit, om vervolgens op te gaan in de alledaagse beslommeringen. Erken uw geldzorgen en wuif ze niet weg. Enkele voorbeelden van relevante alarmbellen:

  • U ontvangt met regelmaat betalingsherinneringen;
  • Uw bank stelt meer vragen dan u gewent bent;
  • U krijgt bij sommige leveranciers alleen nog tegen contante betaling geleverd;
  • De omzetcijfers vertonen al maanden een dalende trend.

2. Meten is weten

Erkenning betekent ook gaan kijken hoe u er precies voor staat. Dat kunt u samen met uw boekhouder of accountant doen. Niet iedere financiële dienstverlener is hierin even proactief. Vraag zijn of haar hulp en laat uw actuele financiële positie in kaart brengen.

3. Creëer een beeld van de toekomst

De toekomst, die ligt nog niet vast. Dat geldt zeker voor u als ondernemer. U heeft nog alle mogelijkheden om zaken te veranderen. Maar maak toch eens samen met uw accountant een prognose van hoe u er straks wellicht voor zult staan wanneer het zo door gaat.

4. Creëer nieuwe mogelijkheden

Ervan uit gaande dat het bij punt 3 geschetste toekomstbeeld niet per definitie rooskleurig is, zult u op zoek moeten gaan naar nieuwe mogelijkheden. Dat kunt u alleen doen of samen met een algemene of branchegebonden externe adviseur. Welke markten betrad u nog niet eerder? Zijn er wellicht nieuwe verdienmodellen die kansen bieden? Mogelijkheden om dezelfde omzet te realiseren maar met minder kosten?

5. Pak uw schuldpositie aan

Is er al sprake van betalingsachterstanden? Die gaan normaliter niet vanzelf weg. Schulden leiden vaak tot extra druk en werk en zijn geneigd toe te nemen wanneer u niet tijdig adequate maatregelen neemt. Tref proactief betalingsregelingen! Verdiep u alvast eens in de mogelijkheden van vrijwillige of wettelijke schuldsanering (WSNP).

Voor wat betreft fiscale verplichtingen zijn dikwijls betalingsregelingen mogelijk die u kunt afspreken. Claim ze niet automatisch maar kaart het wel aan! Blijf in gesprek met uw schuldeiser en creëer goodwill naar hem /haar.

6. Wees reëel: heeft uw bedrijf nog wel toekomst?

Soms is het onvermijdelijk om tot de conclusie te komen dat u er het beste voor kunt kiezen om te stoppen met ondernemen. Wellicht is uw business achterhaald of bent u ingehaald door nieuwe technologische ontwikkelingen. In dat geval is het vooral het doel om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken.

Voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die stoppen met hun bedrijf, zijn er zelfs speciale inkomensmogelijkheden in de vorm van de IOAZ.

Hut Accountants helpt: ook in zwaar weer

De dienstverlening van onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs is er niet alleen voor succesvolle ondernemers. Ook wanneer u als ondernemer eens in financiële problemen verkeert en u die problemen wilt oplossen, kunnen wij u van dienst zijn.

Hopelijk geven onze tips u al richting t.a.v. wat u dan kunt doen. Meer hulp nodig? Neem gerust contact met op met één van de medewerkers van Hut Accountants.