Erfenis met aanmerkelijkbelangaandelen

Op het moment dat een aanmerkelijkbelanghouder overlijdt is in de meeste gevallen direct inkomstenbelasting verschuldigd. Het overlijden wordt door de fiscus namelijk beschouwd als een fictieve vervreemding van aandelen. De hierover verschuldigde inkomstenbelasting kan worden voldaan door middel van een onbelast overlijdensdividend. Hut Accountants legt uit hoe dat werkt.

Fiscale consequenties erfenis met aanmerkelijkbelangaandelen

Een aanmerkelijk belanghouder beschikt over minimaal 5% van de soortaandelen in een vennootschap.

Na het overlijden van een aanmerkelijkbelanghouder, is inkomstenbelasting verschuldigd over de waarde van de aandelen waarop de verkrijgingsprijs in mindering wordt gebracht. In geval van een actuele waarde van € 400.000 en een verkrijgingsprijs van € 100.000, gaat het bij een belastingtarief van 26,9% (anno 2022) dus om: (€ 400.000 - € 100.000) * 26,9% = € 80.700 aan inkomstenbelasting.

In veel gevallen levert de erfenis te weinig geldmiddelen op om dit bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting te kunnen voldoen. In dat geval moet het geld ter betaling uit de vennootschap zelf worden gehaald. Dat geschiedt door middel van een dividenduitkering.

Hoe werkt onbelast dividend uitkeren ter voldoening van zo’n belastingaanslag?

De wetgever maakt het door middel van artikel 4.12a Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB) mogelijk om onbelast dividend uit te laten keren ter voldoening van de belastingaanslagen. Dit wordt ook wel ‘overlijdensdividend’ genoemd.

Deze regeling houdt in dat binnen 2 jaar na afloop van het overlijden, onbelast dividend mag worden uitgekeerd. Dit bedrag is gemaximeerd op het bedrag van het vervreemdingsvoordeel. In het voorbeeld hiervoor bedraagt dat € 400.000 – € 100.000 = € 300.000. De verkrijgingsprijs voor de erfgenaam wordt daardoor verlaagd tot het bedrag van € 100.000.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om enkel onbelast dividend uit te keren ter hoogte van het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting: € 80.700. In dat geval bedraagt de verkrijgingsprijs voor de erfgenaam € 400.000 - € 80.700 = € 319.300.

Specialist in complexe fiscale materie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij een erfenis met aanmerkelijkbelangaandelen in combinatie met het onbelast uitkeren van overlijdensdividend? Neem dan contact op met een van de specialisten van Hut Accountants op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Zij kennen complexe fiscale materie als hun broekzak.

Indien er sprake is van een actieve onderneming, kan een belastingclaim in de inkomstenbelasting als onderdeel van de BOR (Bedrijfsopvolgingsregeling) worden doorgeschoven. Vraag onze medewerkers er gerust naar. Zij leggen het u graag uit.