Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2023 extra aantrekkelijk

Reeds een kwart eeuw stimuleert de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) Nederlandse ondernemingen om te investeren in energiebesparende en CO2-uitstoot besparende bedrijfsmiddelen. In 2023 is de energie-investeringsaftrek extra aantrekkelijk.

Wat is de Energie-investeringsaftrek (EIA)?

De energie-investeringsaftrek is een Nederlandse fiscale aftrekregeling die investeringen van ondernemingen in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen stimuleert. Het betreft onder andere investeringen in windenergie op land, biomassa en fotovoltaïsche zonne-energie (zonnepanelen).

De EIA gaat uit van een Energielijst met daarop specifiek gedefinieerde bedrijfsmiddelen maar ook een generieke energiebesparingsnorm. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit. Ondernemingen die investeren in technieken die vermeld staan op de Energielijst of die corresponderen met generieke energiebesparingsnormen, krijgen o.b.v. de EIA in 2023 45,5 % extra aftrek van de investeringskosten op de winst. Hierdoor besparen zij belasting en wordt de investering dus rendabeler.

EIA in 2023 extra aantrekkelijk door hoger budget

Jaarlijks wordt het totale budget voor EIA-belastingkorting begroot op basis van de verwachte behoefte aan financiële ondersteuning. De EIA-regeling is in beginsel het hele kalenderjaar geopend, maar wordt soms voortijdig gesloten wanneer sprake is van budgetoverschrijding. Het aangevraagde bedrag overstijgt dan de reservering.

In 2023 wordt als budget € 249 miljoen beschikbaar gesteld voor de Energie-investeringsaftrek. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor 2022.

Sterk effect van hogere energieprijzen

Door de hogere energieprijzen wordt het steeds rendabeler om te investeren in energiebesparende technologie. Daardoor wordt de terugverdientijd van dergelijke technologie korter. Om die reden zijn sommige investeringen zoals de investering in ledverlichting, t.o.v. 2022 verwijderd van de energielijst. Er is immers niet langer noodzaak tot extra investeringsstimulans.

De nadruk ligt in 2023 dan ook vooral op investeringen die de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie ondersteunen en broeikasemissie daarmee tegengaan. Dit betreft o.a. diverse investeringen t.b.v. elektrificatie en CO2-emissiereductie.

EIA in 2023 ook voor kleine investeringen aantrekkelijk

De EIA is er voor alle ondernemers die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen. Ook overige instanties (overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen e.d.) kunnen van de regeling profiteren, mits zij vennootschapsbelasting betalen.

Investeringen vanaf € 2.500 komen al in aanmerking in 2023. Op die manier steunt de regeling zowel kleine als grote ondernemingen bij de invoering van een energiezuinig en CO2-neutraal investeringsbeleid.

Meer weten over het effect van de EIA op uw investeringsplannen?

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants kennen de regeling Energie-investeringsaftrek goed. Zij kunnen daarom de fiscaal gunstige effecten van uw voorgenomen investering voor u in kaart brengen. Dat helpt u om een verantwoorde investeringsbeslissing te nemen.