Emigratie adreswijziging belastingdienst

Adreswijziging doorgeven aan fiscus bij emigratie niet verplicht. In beginsel hoeft u nooit uw adres door te geven aan de belastingdienst. Wel bent u verplicht om uw adreswijziging bij uw gemeente te melden. De belastingdienst krijgt daarvan dan automatisch bericht. Dat geldt ook in geval van emigratie. Hoewel de toekomstige adresgegevens dan niet altijd bij de gemeente bekend zullen zijn, geldt ook dan geen wettelijke plicht voor de belastingplichtige om dit aan de fiscus door te geven. Dat is de conclusie van de rechtbank naar aanleiding van een recentelijk gevoerde procedure hieromtrent.

Wat gebeurt er met uw adres wanneer u emigreert?

Wanneer men voor een periode van langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt dan moet men deze adreswijziging melden bij de gemeente. Men heeft de plicht om dit vanaf 5 dagen voor het vertrek te doen. Men dient daarbij aan te geven naar welk land men vertrekt. Bij voorkeur verstrekt u ook het adres waar u daar bereikbaar zult zijn aan de gemeente. Dit is echter op dat moment nog niet altijd bekend. U bent dus niet verplicht om een buitenlands adres achter te laten. In dat geval ontvangt de belastingdienst dus ook geen adres, net als de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds(en).

Geëmigreerd maar nog steeds belastingplichtig: de bal ligt bij de fiscus

In een dergelijke casus oordeelde de rechtbank dat een aanslag inkomstenbelasting niet op de juiste manier door de fiscus aan de belastingplichtige kenbaar was gemaakt. De betreffende belastinginspecteur beschikte niet over een buitenlands adres o.b.v. een adreswijziging van de emigrant en had daarom de naam van de belastingplichtige vermeld alsmede het opschrift ‘niet adresseerbaar, retour afzender’. De brief zelf was nooit verstuurd.

Bij terugkeer van de emigrant naar Nederland werd vanuit de belastingdienst direct een dwangbevel aan de emigrant opgelegd met betrekking tot deze aanslag inkomstenbelasting. De belastingplichtige voerde op dat hij de aanslag nooit ontvangen had.

De fiscus heeft de plicht om de aanslag op correcte wijze bekend te maken

De rechtbank oordeelde dat de aanslag niet correct door de belastingdienst aan de emigrant kenbaar was gemaakt. Er bestaat geen wettelijke regel die de belastingplichtige emigrant verplicht zelfstandig zijn juiste adres d.m.v. een adreswijziging aan de fiscus door te geven. De belastingdienst daarentegen heeft volgens de rechtbank wel de plicht om de aanslag op correcte wijze bekend te maken, zelfs wanneer een adres ontbreekt.

De emigrant had geluk want in dit geval werd zelfs geoordeeld dat de termijn voor juiste vaststelling van de aanslag door de fiscus was verlopen. De volledige aanslag, inclusief opgelegde heffingsrente en boetes werden daardoor kwijtgescholden.

Soms een adreswijziging wel zelf doorgeven aan de belastingdienst

Er zijn een aantal bijzondere gevallen waarin u uw adres wel zelf aan de belastingdienst moet doorgeven. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer u de post op een ander adres dan uw woon- of vestigingsadres wilt ontvangen. Ook wanneer u contactpersoon bent na iemands overlijden of wanneer u bewindvoerder bent voor iemand dient u uw adres aan de fiscus door te geven.

Hut accountants helpt u bij fiscale vraagstukken

Hut Accountants beschikt over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij hebben onder andere veel kennis van de procedures met betrekking tot fiscale zaken. Dat geldt ook voor situaties van emigratie of andere aanleidingen tot adreswijzigingen.

Wilt u er zeker van zijn dat uw fiscale zaken goed geregeld worden, neem dan contact met ons op!