Eindoffensief aanmelden KOR 2020

De Belastingdienst zet een eindoffensiefje in om er bij kleine ondernemers en organisaties in te kloppen, dat ze snel moeten zijn, willen ze nog gebruikmaken van de vernieuwde kleine ondernemersregeling (KOR).

De dienst stuurt persberichten rond waarin ondernemers die nog geen aanmeldingsformulier hebben ingediend, erop gewezen worden dat ze tot 20 november nog het formulier kunnen insturen. Doen ze dat tijdig, dan kunnen ze per 1 januari vrijgesteld worden van de btw. Ze hoeven dan geen btw in rekening te brengen aan klanten, mogen geen btw aftrekken op inkopen en investeringen, zijn niet meer verplicht om facturen voor de btw te versturen en hoeven geen btw-aangifte meer doen. Wie later is met de aanmelding, kan nog steeds deelnemen aan de regeling, maar maakt vanaf het eerstvolgende btw-aangiftevak gebruik van de vrijstelling. Een ondernemer die zich bijvoorbeeld op 2 februari aanmeldt voor de KOR, is per 1 april vrijgesteld van de btw.

Bron : Accountancy Vanmorgen