Eigenwoningforfait volgend jaar omlaag

Ondanks de vele voor woningbezitters slecht uitpakkende wijzigingen is er toch een lichtpuntje in 2018.

Huurwaarde

Het eigenwoningforfait, ook wel huurwaardeforfait genoemd, is gekoppeld aan de huurwaarde van woningen en aan de waarde van woningen. Naarmate de markthuurpijzen sterker stijgen dan woningprijzen, zal het huurwaardeforfait toenemen, als woningprijzen echter sterker stijgen dan huurprijzen zal het eigenwoningforfait afnemen.

De verwachtingen van het CBS dat huurprijzen met 1,58% zullen stijgen en woningwaarden met 5,9% leidt ertoe dat het eigenwoningforfait zal worden verlaagd van 0,75% naar 0,70% van de WOZ waarde.

Bron: amendement tweede kamer 23 november 2017.