Efteling moet parkeren belasten met 21% BTW

Er is regelmatig discussie over het oormerk van diensten of het nu een bijkomende levering betreft die onderdeel uitmaakt van de hoofddienst en daarom belast is met (bij attractieparken) 6%, of dat de geleverde dienst gezien moet worden als zelfstandige dienst en het tarief voor die dienst gevolgd moet worden.

Parkeren zelfstandige prestatie

In deze casus ging het om het parkeren bij de Efteling. De exploitant van de Efteling vond dat de dienst gezien moest worden als een bijkomende levering en maakte bezwaar op de eigen aangifte omzetbelasting waarin zij het 21% tarief had toegepast. De inspecteur wees het bezwaar af, de exploitant ging in beroep.

De rechtbank oordeelde dat parkeren per definitie een relatie heeft met de reisdoel van de automobilist. Een bezoeker die met de auto komt, weet dat hij die auto niet zomaar ergens kan achterlaten. Met andere woorden, hij zal, al dan niet uit ervaring, weten dat het bezoek ook voor de auto gevolgen heeft. De tijdelijke bestemming van de auto is voor deze bezoeker een behoefte op zich, en het voorzien in deze behoefte door de exploitant is een zelfstandige prestatie.

De rechtbank merkt daarbij ook op dat de prestatie weliswaar voor bezoekers die met de auto komen, de dag naar het park in ruime zin vergemakkelijkt, maar dat de prestatie het parkbezoek als zodanig niet aantrekkelijker maakt. Het parkeren is immers geen middel om de bezoekers het eigenlijke bezoek aan het park onder de best mogelijke voorwaarden te kunnen laten genieten. Bovendien hebben de bezoekers van het park de keuze tussen diverse vervoermiddelen waarmee zij het park kunnen bereiken.

Conclusie

Net als in andere vergelijkbare zaken wordt parkeren als zelfstandige dienst beschouwd. Dat houdt in dat deze exploitant voorlopig het 21% tarief moet blijven toepassen. Het is overigens niet de eerste keer dat de Efteling bezwaar maakt over de toepassing van dit tarief, in 2006 eindigde de procedure destijds door een uitspraak van de Hoge Raad. De vraag is dan ook of de exploitant het bij deze uitspraak laat zitten of dat hij het wederom hogerop zoekt.

Uitspraak