Eenzijdige ontbinding VOF wel aan regels gebonden

Het is niet altijd duidelijk wanneer een van de vennoten in een vennootschap onder firma (VOF) de vennootschapsovereenkomst eenzijdig kan ontbinden. Dat bleek ook in een recent geschil tussen twee vennoten. Daar bleek dat een van de twee vennoten de overeenkomst ten onrechte had ontbonden.

De betreffende vennoot had de overeenkomst opgezegd vanwege verstoorde verhouding met zijn medevennoot. De medevennoot constateerde dat zijn partner via internetbankieren een bedrag gereed had gezet om naar zichzelf over te maken. Daarop besloot de medevennoot hetzelfde bedrag naar zichzelf over te maken. Dit was voor de eerste vennoot reden om de vennootschapsovereenkomst per direct te ontbinden.
In de vennootschapsovereenkomst was geregeld dat een voorschot op de winst alleen mogelijk zou zijn als dat geen negatieve gevolgen zou hebben op de bedrijfsvoering. Bovendien zou over de hoogte van het voorschot overleg moeten plaatsvinden.

De rechter zet ook vraagtekens bij het gedrag van de eisende vennoot. Die had immers zelf een bedrag gereed gezet om naar zichzelf over te boeken. Het is daarom ook niet redelijk om een beroep te doen op de overlegvereiste. Zijn eigen handelen heeft volgens de rechter de onderlinge verhoudingen geen goed gedaan, evenmin als de mogelijkheid tot overleg. De rechter constateerde ook dat er vaker voorschotbedragen door beide vennoten werden opgenomen, blijkbaar was er wel een mate van overeenstemming. Als met al voldoende reden om de eis van de opzeggend vennoot af te wijzen.

Bron: nieuwsbrief Notariskantoor Van Pelt