Doorlopende machtiging verstrekken aan intermediair inzake gegevens belastingdienst

Als uw adviseur en intermediair is het handig wanneer Hut Accountants serviceberichten inzake aanslagen (SBA) ontvangt van de fiscus, voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Wij ontvangen dan immers digitaal automatisch alle gegevens omtrent aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die de fiscus naar u als onze cliënt op papier stuurt. Bovendien kunnen wij automatisch over de voorafingevulde aangifte inkomstenbelasting (VIA) beschikken. Het is vanaf nu mogelijk om een doorlopende machtiging te verstrekken, zodat u niet ieder jaar een activeringscode hoeft door te geven. 

Waarom doorlopende machtiging (SBA) verstrekken?

Tot voor kort was het verstrekken van een machtiging aan een intermediair inzake gegevens van de belastingdienst een behoorlijke rompslomp. Er moest namelijk per belastingplichtige, per type belasting en op jaarlijkse basis een machtiging worden verstrekt. Onder andere de SRA, de grootste vereniging van de op het MKB-gerichte accountantskantoren, heeft erop aangedrongen dit omslachtige machtigingenproces te vereenvoudigen. Per 1 september 2021 is het daardoor mogelijk om een DOORLOPENDE machtiging te verstrekken aan uw intermediair inzake gegevens van de belastingdienst.

Hoe kunt u de doorlopende machtiging verstrekken?

Het is nu mogelijk om een doorlopende machtiging te laten registreren bij de fiscus. Hut Accountants zal hierin als volgt te werk gaan:

  • Wij sturen een aanvraag voor registratie van een doorlopende machtiging naar de fiscus, één per belastingsoort.
  • De belastingdienst stuurt u vervolgens een registratieformulier (één per belastingsoort) over onze aanvraag. In het formulier staat een activeringscode.
  • Als u ons een doorlopende machtiging wilt verstrekken dient u het formulier naar Hut Accountants toe te sturen zodat wij de machtigingsregistratie met de code actief kunnen maken. Dit kan per mail, whatsapp of per post.
  • Bent u niet akkoord met de doorlopende machtiging en wilt u dit jaarlijks blijven verstrekken? In dat geval hoeft u niets te doen.
  • Door de doorlopende machtiging te verstrekken bespaart u zichzelf en ons echter jaarlijks veel rompslomp.
  • Als u de activeringscode voor 1 december a.s. aan ons doorgeeft, dan start de machtiging ook al voor de aangifte van 2021. Ontvangen wij de code na 1 december dan start de doorlopende machtiging m.i.v. 2022.  

Voorbeeld

Doorlopende machtiging verstrekken aan intermediair inzake gegevens belastingdienst

Intrekken kan op ieder moment

Wanneer u een registratie van een (doorlopende) machtiging heeft verricht, dan is het mogelijk om die op ieder moment direct in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer u gebruik gaat maken van de diensten van een andere adviseur. Voor het intrekken van de machtiging kan gebruik gemaakt worden van het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' dat door de fiscus wordt meegestuurd samen met de registratiebrief.

Vragen of onduidelijkheden: laat het ons weten!

Onze experts op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie staan u te allen tijde graag bij. Heeft u nog vragen omtrent het verstrekken van de doorlopende machtiging inzake gegevens van de belastingdienst aan Hut Accountants als uw intermediair? Stel ze ons. Wij leggen u graag uit wat de consequenties voor u zijn.