Doorgaan als ondernemer bij tegenwind?

Ondernemen is in de eerste plaats een passie. Iets wat u er waarschijnlijk iedere dag weer toe drijft om het beste uit uzelf te halen. Uw onderneming, daar bent u trots op! Maar soms is er sprake van financiële tegenwind en ontstaan er zorgen. Door betalingsachterstanden kan zelfs de optie van faillissement reëel worden. Dan is de lol er snel af.

Stoppen als ondernemer: het laatste ‘redmiddel’

Wanneer u schulden heeft en het niet lukt om een regeling te treffen met schuldeisers, dan stapelen de problemen zich vaak op. In zo’n situatie komt u dikwijls ook niet meer goed aan de dagelijkse gang van zaken toe. U blust brandjes en dezelfde problemen keren ogenschijnlijk telkens terug. Dat kost veel energie. Het is in dat geval mogelijk om zelf faillissement aan te vragen bij de rechtbank. Ook kan het zijn dat schuldeisers u ‘dwingen’ te stoppen door het faillissement voor u aan te vragen. Het voordeel: er wordt dan een curator benoemd die u alle beslissingen ten aanzien van geldzaken uit handen neemt.

Op deze manier stoppen als ondernemer bij financiële tegenwind, dat geeft in elk geval enige rust. Maar het heeft wel veel consequenties voor uw leven en dat van uw gezin.

Doorgaan als ondernemer bij tegenwind: enkele tips

Dat er schuldenproblematiek heerst en er betalingsachterstanden zijn betekent niet per definitie het einde van uw bedrijf. Dit soort spannende tijdens zijn inherent aan de ‘schommelende beweging’ van het ondernemen. Enkele tips om er weer sneller bovenop te komen:

1. Zorg dat u in administratief opzicht orde op zaken stelt

Een echt accountantsadvies is dat natuurlijk. Administratieve ordelijkheid is vanzelfsprekend ook een van de grootste toegevoegde waardes die ons kantoor u kan bieden. Maar u doet zichzelf een groot plezier wanneer u de verantwoordelijkheid voor die ordelijkheid niet alleen bij de accountant neerlegt. Besteed zelf, ook in de aanloopperiode naar financieel mindere tijden, wat extra aandacht aan uw administratie. Zodra u financiële druk ervaart zorgt dat dat u sneller oplossingen kunt vinden en er minder tijd aan kwijt bent. Komt u er in dat proces zelf niet uit, vraag uw boekhouder dan natuurlijk om hulp bij de inrichting.

2. Wees proactief t.a.v. uw betalingsproblemen

Het is een menselijke eigenschap om hetgeen niet leuk is aan de kant te willen schuiven. Als ondernemer richt u uw aandacht vast vooral graag op zaken die geld opleveren en die uw klanten blij maken. Toch is de passiviteit t.a.v. schuldenproblematiek vaak de reden voor groei van de problemen. Zorg daarom dat u in contact blijft met uw schuldeisers en laat zien dat u naar oplossingen zoekt.

Houd uw betalingsproblemen ook niet voor iedereen, uzelf inclusief, onder de pet. Zoek hulp bij instanties zoals de gemeente. Daar kunt u terecht met het regelen van oplossingen voor uw schulden, bijvoorbeeld d.m.v. de minnelijke regeling en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Door proactief te zijn zorgt u dat het niet ineens te laat is.

3. Verander uw bedrijfsvoering

Wanneer het water u aan de lippen staat en u zich afvraagt of u moet doorgaan of stoppen als ondernemer, dan is dat vaak juist het moment om iets significant te veranderen. Wanneer u slechts hoopt op betere tijden dan stelt u zich afhankelijk op. Maar wellicht is het tijd om onder ogen te zien dat u al eerder iets in uw aanbod had moeten wijzigen om uw omzet weer structureel op een hoger pijl te brengen.

Anders is dat natuurlijk wanneer duidelijk is dat uw problemen geheel te wijten zijn aan externe omstandigheden, zoals voor veel ondernemers tijdens de coronapandemie het geval was. U hoeft uw oorspronkelijke businessmodel dan niet los te laten, maar u kunt zich wel tijdelijk op andere verdienmodellen richten of zelfs tijdelijk een baan in loondienst erbij aanvaarden.

Hut Accountants adviseert en coacht

Of u wilt doorgaan of stoppen als ondernemer bij financiële tegenwind, dat bepaalt u uiteindelijk zelf. Maar de medewerkers van Hut Accountants, actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, kunnen u er wel bij helpen. Als gevolg van uw financiële problemen heeft u wellicht moeite om de zaken nog voldoende helder te kunnen overzien.

Wij helpen u het inzicht weer terug te krijgen en ondersteunen u inhoudelijk in de uitvoering van uw beslissingen.