DGA moet ondanks verbod op privé gebruik rittenadministratie bijhouden

Een DGA neemt een bijzondere positie in, hij is formeel gezien werkgever en werknemer. Voor "normale" werknemers geldt de regeling verbod op privé gebruik auto. Als een werknemer echt geen enkele kilometer privé rijdt met een auto kan een dergelijke verklaring in sommige gevallen worden aangevraagd om te voorkomen dat er een rittenadministratie bij moet worden gehouden. De Belastingdienst steunt hier dan op onder andere de controle van de werkgever op de werknemer, de werkgever is immers mede verantwoordelijk.

Verbod op privé gebruik auto DGA

In deze zaak ging het om een DGA die bij het Hof Arnhem Leeuwarden aanvocht dat het verbod op privé gebruik ook hem vrijwaarde van de rittenadministratie. De inspecteur was het daar niet mee eens en die baseerde zich op het feit dat werknemer en werkgever nu eenmaal dezelfde persoon waren en dat door dit toezicht de waarde van het verbod te klein was om hem te vrijwaren van een rittenadministratie. Daarnaast voerde de man aan dat de auto niet aan de man ter beschikking was gesteld omdat hij gewoon 's avonds achter het hek stond en de auto dus helemaal niet privé gebruikt kon worden. De inspecteur vond dat ook hieraan geen waarde toegekend kon worden omdat in de arbeidsovereenkomst stond dat er een auto ter beschikking gesteld zou worden. 

Het Hof was het met de inspecteur eens. Deze constructie kon niet werken. De aan de BV opgelegde naheffingen (over 3 jaren) van in totaal € 8.000 en daarnaast verzuimboetes van ruim € 6.000 blijven in stand.

Bron: Rechtspraak