Deadline teruggaafverzoek buitenlandse btw over 2022 nadert

Bent u ondernemer en ontving u vorig jaar (2022) facturen vanuit een ander EU-land waarop btw aan u in rekening werd gebracht? Deze btw kunt u, net als binnenlandse btw, terugvragen. Let wel op want de deadline hiertoe nadert.

Voorwaarden voor teruggaaf buitenlandse btw 2022

Ten aanzien van de mogelijkheid tot teruggaaf van buitenlandse btw over 2022, gelden een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Hut Accountants somt ze voor u op.

1. Geen vestiging in betreffend EU-land

Er mag geen sprake zijn van vestiging van uw onderneming of organisatie in het EU-land waar u de btw wilt terugvorderen. Uw onderneming mag hier m.a.w. niet over hoofd- noch over nevenvestigingen beschikken. Deze voorwaarde is echter niet van toepassing wanneer uw organisatie gebruik maakte van de OSS-regeling (de Unieregeling van het éénloketsysteem) of van de invoerregeling.

2. Geen zakelijke activiteit in betreffend EU-land

Uw bedrijf heeft geen zakelijke activiteiten ontplooid binnen de EU-lidstaat waar u de btw verschuldigd was. Hierop uitgezonderd zijn vervoersdiensten en daarmee samenhangende diensten die vallen onder het nultarief of waarbij de btw wordt verlegd naar de afnemer.

3. U heeft (gedeeltelijk) recht op aftrek van voorbelasting

Uw organisatie verricht geheel of gedeeltelijk activiteiten die leiden tot het recht op aftrek van voorbelasting. De btw-wetgeving van de lidstaat van teruggaaf speelt hierbij een relevante rol. Derhalve dient nagegaan te worden of er binnen die lidstaat voor uw organisatie aftrekuitsluitingen of aftrekvrijstellingen gelden die beperkend zijn. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat u de btw op bepaalde kosten niet (volledig) kunt terugvorderen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voldoet uw organisatie niet aan voorwaarden 1 of 2, dan moet de btw via de reguliere btw-aangifte worden teruggevorderd. Voldoet uw organisatie niet aan voorwaarde 3, dan is het indienen van een teruggaafverzoek buitenlandse btw over 2022 niet mogelijk.

Hoe en wanneer indienen?

Een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw moet worden ingediend via het elektronische portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Mogelijk moet u hiertoe nog inloggegevens aanvragen. Dit kan tot maximaal een maand duren. Hou hier rekening mee met het oog op de deadline die nadert voor het indienen van het teruggaafverzoek buitenlandse btw over 2022. Deze deadline is namelijk 30 september 2023. Gelet op de de vakantie periode is dit al snel.

De Nederlandse fiscus stuurt uw verzoek tot teruggaaf via het elektronisch portaal door naar de belastingautoriteiten van de betreffende lidstaat. Van die lidstaat ontvangt u de uiteindelijke beslissing binnen 4 maanden na ontvangst, tenzij om aanvullende informatie wordt gevraagd.

Hut Accountants: ook úw btw-specialist

Menig Nederlandse onderneming levert goederen of verricht diensten aan afnemers in het buitenland, af neemt ze daar af. Zelfs binnen de EU is de btw-regelgeving die bij al deze internationale handel komt kijken, tamelijk ingewikkeld. Gelukkig zijn de accountants en belastingadviseurs van Hut Accountants goed op de hoogte van deze internationale, fiscale materie. Samen met onze salarisadministrateurs nemen wij al uw fiscaal-inhoudelijke zaken vakkundig voor onze rekening.