Let op deadline aanvragen Subsidie Praktijkleren 2021!

De Subsidie Praktijkleren bevordert het beschikbaar stellen van praktijkplaatsen en / of werkleerplaatsen voor studenten van verschillende niveaus in het bedrijfsleven. Anders dan de meeste subsidies kan de Subsidie Praktijkleren na afloop worden aangevraagd. Let op de deadline! Aanvragen van deze subsidie voor het lopende schooljaar (2020-2021) kan tot 16 september aanstaande.

Subsidie Praktijkleren: hoeveel en waarvoor?

De Subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming van maximaal € 2.700 voor de kosten die een bedrijf maakt voor het begeleiden van studenten in praktijk- of werkleerplaatstrajecten. Er zijn verschillende onderwijscategorieën van VMBO tot promovendi. De voorwaarden voor de Subsidieregeling Praktijkleren variëren per categorie, de deadline voor het aanvragen is echter voor alle categorieën gelijk.

Goed nieuws: geen korting op Subsidie Praktijkleren a.g.v. Corona

Vanuit de politiek is besloten om deze subsidie met het oog op onder andere de noodzakelijke (gedwongen) sluiting van bedrijven i.v.m. corona, niet te korten. Ook niet wanneer in desbetreffende periode geen begeleiding is geweest.

Er komt zelfs extra subsidie beschikbaar om het aanbod van BBL-leerplekken (beroepsbegeleidende leerweg) op MBO-niveau extra te stimuleren in de toekomst. Extra subsidie komt beschikbaar voor erkende leerbedrijven actief in de landbouw, horeca en recreatie. Daarnaast is er een specifieke lijst van conjunctuurgevoelige sectoren die hier ook aanspraak op maken.

Aanvragen van de subsidie:

Men kan de Subsidie Praktijkleren aanvragen via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Daarvoor zal in de toekomst een steeds hoger veiligheidsniveau vereist zijn 'RVO diensten op niveau eH3'. Zorg dat u daar tijdig over beschikt (aanvraagtijd veiligheidsmiddel bedraagt ongeveer 2 weken). Nogmaals, let op de deadline voor het aanvragen van de Subsidie Praktijkleren: 16 september aanstaande.

Onduidelijkheden of hulp nodig?

Onder andere vanuit onze werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie heeft Hut Accountants veel affiniteit met personeel gerelateerde subsidies waaronder de Subsidie Praktijkleren. Ook onze specialisten op het gebied van accountancy en belastingadvies hebben de nodige kennis van subsidies en fiscale stimuleringsvormen en de deadlines die daarmee gemoeid zijn. Bent u het overzicht kwijt en kunt u hier hulp bij gebruiken? Neem vrijblijvend contact met ons op.