Deadline definitieve NOW-vaststelling nadert- 22 februari 2023!

Gebleken is dat meer dan 50% van alle werkgevers die tijdens de coronapandemie tussen oktober 2020 en september 2021 een beroep deden op de NOW-regeling voor loonsteun, nog geen NOW-vaststelling heeft aangevraagd. Behoort u ook tot die categorie? Let op want de deadline daarvoor nadert snel.

Deadline NOW: waar gaat dat ook weer over?

Veel ondernemers zijn alweer druk bezig met ondernemen na de coronapandemie. Nieuwe ontwikkelingen op mondiaal gebied, onder andere resulterend in stijgende energielasten en inflatie, zorgen voor grote uitdagingen. Tijdens de coronapandemie werd een groot deel van deze ondernemers gesteund vanuit de NOW-regeling, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.

Gedurende alle openstellingen van de periode oktober 2020 tot en met september 2021 (NOW 3 tot en met 6) werd in totaal 9,1 miljard euro aan loonkostenvoorschotten uitgekeerd. De hoogte van het loonkostenvoorschot werd gebaseerd op het gecalculeerde omzetverlies per periode a.g.v. corona. Achteraf moet nu echter een definitief omzetverlies worden doorgeven zodat de definitieve NOW-vaststelling kan worden opgemaakt.

Wanneer is de deadline voor NOW-vaststelling?

Als u als werkgever een beroep heeft gedaan op NOW 3, 4,5 of 6, dan heeft u tot en met woensdag 22 februari 2023 om uw definitieve omzetverlies door te geven. Uw berekening wordt vervolgens gecontroleerd en u ontvangt een definitieve beschikking. Laat u dit na, dan kan het zijn dat het volledige voorschot wordt teruggevorderd.

Uitstelmogelijkheid voor NOW-vaststelling in bepaalde gevallen

In geval u in een van de NOW-periodes meer dan € 40.000 aan voorschot heeft ontvangen of recht heeft op een definitief bedrag boven dat bedrag, dan heeft u een zogenaamde derdenverklaring nodig. Dat betreft een verklaring van een extern financieel deskundige zoals een boekhoudkantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie waarin de omvang van uw omzetverlies wordt bevestigd.

Is uw voorschot of definitief bedrag hoger dan € 125.000 euro dan heeft u zelfs een accountantsverklaring nodig. Dat is een verklaring van een registeraccountant of een gecertificeerde accountants-administratieconsulent ten aanzien van de betrouwbaarheid van de door u aangeleverde cijfers.

De deadline voor de vier genoemde periodes (NOW 3 t/m 6) ligt op hetzelfde moment. Dit in combinatie met reguliere werkzaamheden van financieel adviseurs en accountants, zal zorgen voor enorme drukte bij deze dienstverleners. In geval van de plicht tot het overleggen van een derdenverklaring of accountantscontrole is het daarom mogelijk om 1-malig 14 weken extra uitstel te vragen. Dit uitstel moet wel uiterlijk 22 februari 2023 zijn aangevraagd.

Hulp nodig t.a.v. de definitieve NOW-vaststelling?

Als financieel dienstverlener en accountant staan de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants u te allen tijde bij. Wij kunnen de benodigde omzetderving met u in kaart brengen en een derden- of accountantsverklaring opstellen.

Wacht niet tot het laatste moment maar onderneem actie!