Deadline aanvraag definitieve berekening NOW1.0 verlengd

In het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid over de periode maart t/m april 2020 (NOW1.0), ontvingen zeer veel werkgevers ondersteuning in de loonkosten tijdens de Coronacrisis. Het betrof een voorschot. Op basis van door de onderneming aan te leveren informatie zal het werkelijke bedrag waarop iedere organisatie recht had, worden berekend. Ondernemingen hadden aanvankelijk tot 31 oktober 2021 de tijd om de benodigde informatie zoals omzetgegevens over deze specifieke periode aan te leveren. Nu veel organisaties hierbij in gebreke zijn gebleven is besloten dat de deadline voor aanvraag van de definitieve berekening voor NOW1.0 wordt verlengd.

Tot wanneer wordt de deadline voor NOW1.0 verlengd?

Een kleine 10% van de ondernemingen die een beroep deden op NOW1.0 heeft de aanvraag voor de definitieve berekening t.a.v. NOW1.0 nog niet ingediend. Ongeveer een even grote groep heeft inmiddels 14 weken uitstel gekregen vanwege ontbrekende gegevens, zoals een accountantsverklaring.

Voor de organisaties die nog niets van zich hebben laten horen wordt de deadline voor aanvraag van een definitieve berekening NOW1.0 verlengd tot 9 januari 2022.

Consequenties als men niets van zich laat horen

De definitieve berekening is noodzakelijk om te bepalen of een individueel bedrijf te veel of te weinig steun heeft genoten, hetgeen leidt tot na- of terugbetaling. Laat men na de formele laatste herinnering tot 9 januari 2022 niets van zich horen, dan wordt de verstrekte subsidie voor NOW1.0 voor desbetreffende organisatie per definitie door UWV op € 0 (nul Euro) vastgesteld. Kom dus snel in actie als u wel recht denkt te hebben op NOW1.0.

Heeft u een veel beperkter omzetverlies gekend gedurende de NOW1.0-periode dan verwacht en heeft u derhalve onterecht steun genoten uit NOW1.0? In dat geval is het niet zinvol om een definitieve berekening aan te vragen. U moet dan toch het volledige voorschot terugbetalen na 9 januari 2022.

Hut Accountants kan u helpen bij uw verplichtingen

Wij zijn experts op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij staan onze klanten bij op fiscaal-administratief gebied en zien het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoet aan wettelijke verplichtingen omtrent fiscaliteit en subsidies. Heeft u hulp nodig bij het correct nakomen van uw verplichtingen inzake de aanvraag omtrent definitieve berekening en het halen van de deadline t.a.v. NOW1.0 en latere opstellingen? Neem gerust contact met ons op!