De WOZ waarde: kritisch kijken en vergelijken

De waardering van onroerend goed volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is voor veel belastingen van belang. Denk aan inkomstenbelasting, de afschrijving op vastgoed in de winstsfeer, de erfbelasting, gemeentelijke heffingen etc. Binnenkort sturen gemeenten aan alle eigenaren van onroerend goed de WOZ beschikking 2017.

De WOZ waarde wordt vastgesteld aan de hand van de prijs van verkochte vergelijkbare onroerende zaken.Hierbij wordt vaak gekeken naar het bouw- en renovatiejaar, indelingsgegevens en de gemiddelde prijs per vierkante meter van vergelijkbare panden. In de meeste gevallen zijn deze panden echter niet gelijk aan uw onroerende zaak. Als uw onroerende zaak bijv. slechter is onderhouden, geen dubbele beglazing of geen nieuwe kozijnen heeft, zal uw waarde minder zijn en is uw WOZ waarde waarschijnlijk te hoog vastgesteld.

De WOZ waarde van woningen van bijna alle gemeenten zijn recent openbaar gemaakt: zie ook de website www.wozwaardeloket.nl. U kunt op deze site de WOZ waarde van uw eigen woning eenvoudig vergelijken met de waardering van andere woningen in de straat of buurt. Bezwaar maken is mogelijk tot 6 weken na dagtekening van de aanslag.