De KOR: wel of niet gebruiken? Een stappenplan

De KOR oftewel de kleineondernemersregeling: moet u er nu wel of geen gebruik van maken? Wij krijgen er van onze ondernemende klanten dikwijls vragen over, vandaar dit artikel om u d.m.v. een stappenplan wegwijs te maken. Verneem hier alles over de KOR.

Wat is de KOR?

Een ondernemer is in beginsel btw-plichtig. Btw wordt in rekening gebracht aan klanten en afgedragen na aftrek van voorbelasting oftewel de betaalde btw op kosten en investeringen. Door middel van de KOR verkrijgt men een vrijstelling voor de btw-plicht als men aan de voorwaarden voldoet.

De regeling is erop gericht om de administratieve last bij kleine ondernemers weg te nemen. Gebruikt men de KOR dan hoeft geen btw-aangifte gedaan te worden, geen btw-administratie bij gehouden te worden en hoeft men de klant geen btw in rekening te brengen. Zelf betaalde btw kan dan echter ook niet worden teruggevorderd.

De KOR: diverse voor- en nadelen

Het is handig om als ondernemer te weten wanneer de KOR gunstig is voor uw bedrijf en wanneer niet. Hut Accountants legt graag uit wat de voordelen zijn.

Voordelen KOR:

  • Menig ondernemer heeft een broertje dood aan administratieve verplichtingen. Kiest men voor de KOR dan hoeft men niet meer elke 3 maanden btw-aangifte te doen. Dat betekent overigens niet dat uw administratie niet op orde moet zijn. De KOR kent namelijk een bovengrens qua omzet van € 20.000. Die grens dient bewaakt te worden en de administratie is bovendien weldegelijk nodig om aangifte inkomstenbelasting te doen. Maar de deadline voor btw-aangifte vervalt dus ieder kwartaal.
  • Een ander voordeel is dat gebruikmaking van de KOR het mogelijk maakt om een aantrekkelijkere prijs aan te bieden aan klanten. Men hoeft immers geen btw meer boven op het tarief te zetten. Dat maakt uw onderneming concurrerender. Dit voordeel betreft alleen particuliere klanten aangezien zakelijke afnemers uw btw sowieso als inkoopkosten kunnen terugvorderen.

Nadelen KOR

  • Krijgt u op dit moment structureel jaarlijks btw terug van de Belastingdienst of gaat u de komende jaren een grote zakelijke investering doen? Realiseer u dan dat u de btw over de kosten en die investering binnen de KOR niet meer kunt aftrekken en terugvragen.

Een stappenplan voor de KOR

De keuze om de KOR wel of niet te gebruiken wordt vastgelegd voor 3 jaar. Tussentijdse omzetting is niet mogelijk in beide richtingen. Komt men in die periode boven de voor de KOR geldende omzetgrens van € 20.000 dan stop de regeling sowieso. Om te bepalen of u de KOR wel of niet moet gebruiken moet u dus een aantal jaren vooruit kijken. Wij adviseren het volgende stappenplan:

  • Stap 1: Check eerst of u wel voldoet aan de beknopte criteria voor de KOR op de website van de belastingdienst. Of vraag het aan ons.
  • Stap 2: Maak een inschatting van uw btw-plicht voor de komende jaren. Moet u betalen of krijgt u jaarlijks per saldo btw terug? Houd ook rekening met de eventuele besparing van kosten qua tijd en geld wanneer u de aangifte niet meer hoeft te doen.
  • Stap 3: Bedenk of u de komende 3 jaren een forse investering verwacht te (moeten) maken? Zo ja dan is de KOR waarschijnlijk minder aantrekkelijk.
  • Stap 4: Bepaal het commerciële effect van de KOR. Vooral als u voor particuliere klanten werkt lijkt deelname aan de KOR aantrekkelijk omdat u een gunstiger commercieel tarief in rekening kunt brengen. Op die manier haalt u wellicht gemakkelijker nieuwe klanten binnen.

Advies over de KOR van Hut Accountants

Twijfelt u ondanks dit stappenplan of u de KOR wel of niet moet gebruiken? Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Wij berekenen snel of de KOR u financiële voordelen zal opleveren en bepalen ook welke andere motieven er kunnen zijn om wel of juist niet van deze regeling gebruik te maken. Ook de effectuering van uw keuze voor de KOR jegens de belastingdienst kunnen wij ondersteunen.