De belastingrente voor rechtspersonen stijgt

De belastingrente t.b.v. te betalen vennootschapsbelasting door rechtspersonen stijgt per 1 maart 2023 van 8% naar 10,5%. Hut Accountants legt uit wat dat voor uw BV betekent.

Wat is belastingrente en wanneer dient het te worden betaald?

Wanneer een rechtspersoon vennootschapsbelasting moet betalen in de vorm van een (voorlopige) aanslag, wordt er soms (extra) belastingrente in rekening gebracht. Dat is het geval wanneer de aanslag meer dan een half jaar na het einde van het tijdvak waarop de aanslag betrekking heeft, wordt opgelegd. Er wordt belastingrente geheven wanneer de fiscus een aanslag pas te laat heeft kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet juist of tijdig door u is gedaan.

Legt de Belastingdienst uw BV bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2023 een (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting op over het voorgaande kalenderjaar? In dat geval wordt er tevens belastingrente berekend over de periode van de 1e dag van juli 2023 tot 6 weken na de datum die op de aanslag staat. Ter illustratie: legt de Belastingdienst op 1 oktober 2023 een VPB-aanslag aan u op, dan dient over het tijdvak van 1 juli 2023 tot 6 weken na de 1e oktober belastingrente te worden betaald.

Hoeveel stijgt de belastingrente voor rechtspersonen?

Er gelden verschillende tarieven voor de belastingrente. Deze bedroeg tot dusverre 8% per jaar voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen zoals inkomstenbelasting.

Het belastingrentepercentage dat geldt voor de vennootschapsbelasting stijgt nu per 1 maart 2023 naar 10,5%. Dat komt omdat de belastingrente voor de VPB is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Deze steeg reeds per 1 januari 2023 van 8% naar 10,5%. Er was weliswaar ook sprake van een stijging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze kwam echter niet boven de 4% uit, waardoor de belastingrente voor de inkomstenbelasting, welke daaraan gekoppeld is, niet stijgt.

Wat betekent dat voor u?

Het betalen van belastingrente tast de liquiditeit van uw onderneming aan en zorgt voor extra kosten. Zeker nu de belastingrente voor rechtspersonen gaat stijgen naar 10,5%, wilt u per definitie voorkomen dat de fiscus u deze rente in rekening brengt. Hiertoe is het essentieel dat u tijdig een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvraagt. Over 2022 krijgt u niet te maken met belastingrente wanneer u vóór 1 mei 2023 de voorlopige aanslag over het voorgaande kalenderjaar aanvraagt. Dit kan ook betekenen dat u een verzoek indient om de reeds opgelegde voorlopige aanslag te verhogen, wanneer u weet dat deze voorlopige aanslag te laag is ingeschat.

Let op want het percentage belastingrente van 10,5% is ook van toepassing op eerdere jaren waarover nog geen definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden.

Hut Accountants helpt u bij al uw belastingzaken

Exploiteert u een vennootschap zoals een BV? Let dan op! De belastingrente voor vennootschapsbelasting t.b.v. rechtspersonen gaat stijgen. Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs kunnen u adviseren over hoe u het onnodig betalen van (extra) belastingrente kunt vermijden.

Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.