De belangrijkste fiscale veranderingen vanaf 1 januari 2024

Zoals ieder jaar verandert er op fiscaal gebied dit jaar (2024) weer het een en ander. Hut Accountants zet voor u de belangrijkste fiscale veranderingen per categorie vanaf 1 januari 2024 op een rij.

Fiscale veranderingen in 2024 voor verschillende doelgroepen

Wij sommen de belangrijkste fiscale wijzigingen vanaf 1 januari 2024 op algemeen gebied en voor particulieren en ondernemers specifiek voor u op:

Fiscale veranderingen in algemene zin

De bedragen in allerlei belastingwetten worden jaarlijks aan de hand van een inflatiecorrectie bijgesteld. Deze bedraagt met het oog op 2024 ruimt 9%. Ook op het gebied van belasting- en invorderingsrente wijzigt er het een en ander. U betaalt in 2024 10% voor te laat betaalde vennootschapsbelasting en 7,5% voor de overige belastingmiddelen. De invorderingsrente voor alle belastingmiddelen en toeslagen bedraagt per 1 januari 2024 weer 4%, net als voor de coronacrisis.

In afstemming met meer dan 100 andere landen op de wereld, treedt per 1 januari 2024 een wet in werking die bepaalt dat door kwalificerende multinationals met een vestiging in dat land, altijd ten minste 15% belasting wordt betaald.

Fiscale veranderingen per 1 januari 2024 voor particulieren

Voor particulieren stijgt het basistarief van box 1 in de inkomstenbelasting met 0,04 procent t.o.v. 2023 naar 36,97%. Over inkomsten tot en met € 75.518 betaalt men dus meer inkomstenbelasting, daarboven blijft het tarief gehandhaafd.

Geniet u inkomen uit aanmerkelijk belang in Box 2? Dan krijgt u per 1 januari 2024 te maken met een tweeschijvenstelsel. Dit bestaat uit een laag (24,5%) en hoog (33%) tarief, boven € 67.000 (per fiscaal partner).

Inkomensbelasting op sparen en beleggen in Box 3 stijgt van 32% naar 36% bij een gelijkblijvend heffingsvrij vermogen (€57.000 per fiscaal partner).

De maximale arbeidskorting en de heffingskorting worden verhoogd, maar gerelateerd aan de hoogte van het inkomen wordt de heffingskorting wel sneller afgebouwd dan in 2023.

Per 1 januari komt de jubelton, de mogelijkheid om belastingvrij een bedrag te schenken ten behoeve van de aankoop van een eigen woning door kinderen, zonder daarover schenkbelasting te hoeven betalen, te vervallen. Ook de 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 ingeperkt.

Goed nieuws is er voor particulieren met het oog op de onbelaste reiskostenvergoeding. Deze stijgt t.o.v. 2023 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

De belangrijkste belastingwijzigingen voor ondernemers

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met een aantal beperkende belastingwijzigingen waaronder:

  • Verlaging MKB-winstvrijstelling van 14% naar 13,31%;
  • Daling van de zelfstandigenaftrek van € 5.030 naar € 3.750;
  • Afschrijvingsbeperking ten aanzien van gebouwen tot ten hoogste de WOZ-waarde.

Daarnaast wordt excessief lenen van de eigen vennootschap voor doelen, anders dan eigen-woning-aankoop, minder aantrekkelijk gemaakt.

Hut Accountants monitort het fiscaal landschap

Afgezien van het voorgaande zijn er ook wijzigingen met het oog op ondernemerschap t.a.v. giften en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Al met al te veel om op te noemen, maar niet alles is voor iedereen relevant. Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs kunnen zich voorstellen dat u n.a.v. de opsomming van fiscale veranderingen vanaf 1 januari 2024 specifieke vragen heeft. Stel die dan gerust aan een van hen.