Goedgekeurde coronazelftestkits btw-vrij

Zowel coronavaccins als -testkits t.b.v. het vaststellen van het Coronavirus kunnen geleverd worden zonder btw-heffing. Deze fiscale maatregel is ook van toepassing op coronazelftestkits die zijn goedgekeurd.

Levering en toediening van coronavaccins

In normale omstandigheden is het leveren van vaccins belast tegen een btw-percentage van 9%. De staatssecretaris van Financiën heeft het leveren van COVID-19-vaccins echter nu belast tegen een percentage van 0% btw voor de periode van 21 december 2020 tot 1 juli 2021. Dit tarief geldt voor deze periode zowel voor de levering van de vaccins als voor de vaccinatiewerkzaamheden die hiermee verband houden. Voor het vaccineren geldt in normale omstandigheden een tarief van 21% btw wanneer er geen sprake is van btw-vrijstelling op medische grond.

Het btw percentage van 0% geldt alleen voor Corona-vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd.

Corona(zelf)testkits btw-vrij

Onder normale omstandigheden is het leveren van medische zelftestkits belast tegen een btw-percentage van 21%. Echter als gevolg van specifieke Covid-gerelateerde maatregelen is het leveren en het afnemen van COVID-19-in-vitrodiagnostiek bij wijze van uitzondering tot 1 juli 2021 belast met 0% btw. Let op! Hiervan is alleen sprake wanneer een bepaalde zelftestkit is opgenomen in de op het leveringsmoment actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19.

Vanaf 17 april 2021 is het 0% btw-tarief ook toepasbaar op testkits welke op het moment van levering zijn opgenomen in de actuele versie van de COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database van de Europese Commissie. Deze zelftestkits dienen dan van een CE-markering voorzien te zijn.

Vanaf deze datum in april tot 1 juli 2021 geldt het 0% btw-tarief in plaats van het normale 21% btw-tarief ook voor het leveren van Antigeen-zelftesten. Het betreft alleen Antigeen-zelftesten waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend ten aanzien van toelating op de Nederlandse markt.

Ook levering mondkapjes blijft vooralsnog belast met 0% btw

Het leveren van mondkapjes wordt reeds vanaf 25 mei 2020 belast met 0% btw. De 0%-regeling heeft betrekking op zowel mondkapjes met een medisch als een niet-medisch karakter. Ook dit geldt nog tot 1 juli 2021. Verwacht mag echter worden dat alle goedkeuringen ten aanzien van het 0% tarief binnenkort verlengd worden tot na deze datum.

Meer weten over de speciale btw-regelingen omtrent Corona?

De specialisten van Hut Accountants hebben verstand van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij adviseren u als ondernemer onder andere graag omtrent de actuele regels met betrekking tot btw op Corona-gerelateerde medische artikelen en diensten. Neem contact met ons op!