Compensatieregeling kosten voor eHerkenning t.b.v. de Belastingdienst

Op de portalen van de Belastingdienst en de Douane waarop u fiscale zaken met betreffende instanties regelt, worden uiterst vertrouwelijke gegevens verwerkt. Vandaar dat het essentieel is dat bedrijven hierop veilig kunnen inloggen. Om die reden is eHerkenning ontwikkeld, een soort DigiD, maar dan voor bedrijven. Op Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), de opvolger van het oude ondernemersportaal, kan alleen nog met eHerkenning niveau eH3 worden ingelogd. Des te hoger het niveau des te groter de mate van betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling. Deze herkenningsmiddelen worden uitgegeven door een 6-tal specifiek aangewezen commerciële bedrijven en kosten daarom geld. Gelukkig is er nu een compensatieregeling eHerkenning voor de Belastingdienst.

Hoe werkt de compensatieregeling eHerkenning t.b.v. de Belastingdienst?

De 6 leveranciers van eHerkenningsmiddelen moeten voldoen aan zeer strikte criteria. Het uitgeven, beheren en verwerken van deze middelen is daardoor kostbaar en die kosten worden afgewenteld op de gebruikersgroep.

Om ondernemingen tegemoet te komen, is er echter een compensatieregeling opgesteld. Alle bedrijven die eHerkenning t.b.v. de belastingdienst alléén nodig hebben voor het doen van hun fiscale aangiften, kunnen daarvan gebruikmaken.

Voorwaarden voor compensatie:

Men kan als onderneming alleen gebruik maken van de compensatieregeling wanneer men het eH3-inlogmiddel heeft aangeschaft om aangifte te kunnen doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), of wanneer men een bestaand eHerkenningsmiddel heeft omgezet naar dit specifieke Belastingdienst eH3-inlogmiddel. De compensatieregeling eHerkenning vergoedt in dat geval een bedrag van € 24,20 inclusief btw per jaar, de laagste prijs in de markt.

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar en loopt van november 2020 tot en met juli 2022. In die periode kunt u tweemaal de compensatie aanvragen.

Let op: Men kan alleen inloggen op de portal van de fiscus met het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel. Logt men in met een gewoon eH3 middel, dan krijg men een foutmelding. Ook kan geen compensatie voor een gewoon eH3-inlogmiddel worden verkregen. U kunt uw leverancier naar het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel vragen.

Uitzonderingsgevallen:

Eenmanszaken en zzp’ers kunnen geen gebruikmaken van de compensatieregeling. Zij kunnen namelijk gratis belastingaangifte doen met behulp van DigiD.

Ook is het mogelijk om als onderneming een tussenpersoon (intermediair) te machtigen om namens de organisatie aangifte bij de belastingdienst te doen. In dat geval zal de intermediair eHerkenning dienen aan te schaffen. De kosten hiervoor vallen niet onder de compensatieregeling.

Doet men als onderneming de fiscale aangifte via commerciële software? In dat geval is eHerkenning niet nodig.

Vragen, stel ze aan Hut Accountants!

Het indienen van een aanvraag voor de compensatieregeling eHerkenning t.b.v. de Belastingdienst is eenvoudig. Hiervoor is het noodzakelijk dat u over het Belastingdienst eH3-inlogmiddel beschikt. U vult daartoe het specifieke aanvraagformulier voor de compensatieregeling in op rvo.nl. Binnen 8 weken ontvangt u de beslissing.

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met Hut Accountants. Wij beschikken over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Onze adviseurs en fiscalisten zijn goed op de hoogte van procedurele regels en geven u graag advies.