Btw-regels voor intra-EU verkopen door webshops per 1 juli 2021

De Btw-regels voor Nederlandse webshops voor leveringen aan particulieren binnen andere EU-landen zijn veranderd per 1 juli 2021. Wij leggen u de consequenties uit.

Btw-regels Nederlandse webshops voor levering aan andere EU-landen veranderd

Bij verkopen en leveringen waarbij goederen vanuit Nederland verzonden worden naar consumenten in andere EU-landen, is het zogenaamde 'bestemmingslandprincipe' van toepassing. Dit betekent dat u in beginsel uw buitenlandse particuliere klant binnen de EU het Btw-tarief van zijn betreffende EU-lidstaat in rekening moet brengen.

Bent u e-commerce ondernemer en verkoopt u goederen via een webshop aan particuliere afnemers in andere lidstaten van de EU? Per 1 juli 2021 zijn de Btw-regels die daarmee samenhangen veranderd.

Btw-regels voor intra-EU verkopen door webshops per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 is sprake van een aantal wijzigingen t.a.v. Btw-berekening aan particulieren waaraan geleverd wordt in andere EU-landen. De drempelbedragen voor intra-EU afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land zijn komen te vervallen. Er geldt voortaan 1 gezamenlijk, cumulatief  drempelbedrag van € 10.000.

Wanneer uw totale omzet in andere EU-landen onder de € 10.000 per jaar blijft, dan mag u het Nederlandse Btw-tarief in rekening blijven brengen, net als voorheen. Komt u boven dit bedrag uit dan betekent dat dat u uw buitenlandse klant het Btw-tarief dat geldt in zijn / haar EU-lidstaat in rekening moet brengen.

Voor de gehele tweede helft van 2021 geldt dit drempelbedrag van € 10.000. Daarna geldt dit bedrag van € 10.000 per kalenderjaar.

Wat is er veranderd door de unieregeling?

Vanaf 1 juli kan men deze “Unieregeling” ten aanzien van de Btw gebruiken voor alle cumulatieve leveringen aan particulieren in andere EU-landen. Vervolgens kunt u binnen het éénloketsysteem iedere 3 maanden de btw-melding, btw-aangifte en btw-betaling in 1 klap afhandelen.

Wilt u gebruik te maken van de unieregeling, meldt u dan aan binnen dit éénloketsysteem van de Nederlandse fiscus. U kunt zich registreren via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Hoe werkt het éénloketsysteem in de praktijk?

Stel dat u na 1 juli 2021 (of in een jaar daarop volgend) voor € 5.000 aan goederen verkoopt aan particuliere consumenten in Frankrijk. Wanneer u in hetzelfde jaar tevens voor € 8.500 aan Duitse particuliere consumenten verkoopt, overschrijdt u de drempel van in totaal € 10.000. Zodra dat moment van overschrijding zich voordoet, berekent u uw particuliere EU-klanten het Btw-tarief dat geldt in hun land.

Via het éénloketsysteem draagt u de totaal verschuldigde Btw af aan de Nederlandse fiscus. Die zal het Btw-deel waarop Frankrijk en Duitsland recht hebben vervolgens doorbetalen.

Laat u adviseren door Hut Accountants

De specialisten van Hut accountants, actief op de het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, zijn u als webshopondernemer graag van dienst bij het inventariseren van de gevolgen van deze nieuwe Btw-regels. Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer u hier hulp en advies bij kunt gebruiken.