BTW niet betalen kan leiden tot strafvervolging

Justitie mag tot strafvervolging overgaan tegen personen die de BTW niet tijdig hebben betaald. Dat heeft het Europese Hof van Justitie geantwoord op een vraag van een Italiaanse rechter.

Een eigenaar van een eenmanszaak, heeft over 2011 een aangifte ingediend die leidde tot een aanslag omzetbelasting van ruim € 280.000. Dat bedrag heeft hij niet tijdig betaald. De Italiaanse belastingdienst heeft hem vervolgens een boete van 30% opgelegd en gesommeerd alsnog te betalen. Tegelijk heeft het OM een strafzaak ingesteld, omdat het niet tijdig betalen van de BTW een strafbaar feit oplevert. De rechter in Bergamo wilde vervolgens van het EU-hof weten of iemand strafrechtelijk vervolgd mag worden als voor hetzelfde feit ook al een administratieve sanctie is opgelegd.

Drie voorwaarden

Het hof stelt samengevat dat voor het niet betalen van btw naast een administratieve sanctie ook een strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld, mits de wet:
– een doel van algemeen belang nastreeft dat een dergelijke cumulatie van vervolgingsmaatregelen en sancties kan rechtvaardigen, te weten de strijd tegen delicten ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde, waarbij die vervolgingsmaatregelen en die sancties elkaar aanvullende doelen moeten hebben;
– regels bevat waarmee voor onderlinge afstemming kan worden gezorgd, opdat de extra belasting die voor de betrokkenen uit een cumulatie van procedures voortvloeit, tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt, en
– voorziet in regels waarmee ervoor kan worden gezorgd dat de zwaarte van het geheel van de opgelegde sancties is beperkt tot het strikt noodzakelijke in verhouding tot de ernst van het delict in kwestie.

De rechter die de zaak behandelt, moet wel zorgen dat de sanctie niet de ernst van het gepleegde delict te buiten gaat, besluit het hof.

Bron: Accountancyvanmorgen