Brief “beëindiging toezending elektronische kopieën”

Van vrijwel al onze cliënten ontvangen wij automatisch van de Belastingdienst een kopie van belastingaanslagen. De Belastingdienst heeft nu brieven verzonden die de indruk wekken dat dit is stopgezet.

Boven de brief staat mededeling beëindiging toezending elektronische kopieën. 
Het systeem van toezending heette tot en met 2013 Elektonische Kopie Aanslagen, afgekort EKA.
Met ingang van 2014 wordt gewerkt met het systeem van Service Bericht Aanslagen, afgekort SBA.
Het verschil is dat de EKA doorlopend werkte, terwijl de SBA per belastingmiddel jaarlijks moet worden aangevraagd.

Het systeem van de EKA's is nu dus beëindigd, maar de SBA's lopen gewoon door.
Als u deze brief ook heeft ontvangen is er dus niets aan de hand. 
Via het systeem van SBA blijven wij uw aanslagen ontvangen, mits wij hier uiteraard voor gemachtigd zijn.