Boete toch een beetje aftrekbaar?

We weten het allemaal: boetes zijn niet aftrekbaar. De voorzitter van het Register Belastingadviseurs, mr. Sylvester Schenk beschrijft in een colum dat hij onlangs post van het CJIB ontving en zich afvroeg of hij fiscaal gezien nog wat kon met die bon.

Hij was namelijk – dat viel te bewijzen – op weg naar een klant en een beetje aan de late kant. Kan gebeuren. Maar helaas: verkeersboetes kunnen op grond van een wettelijk voorschrift niet ten laste van de winst van onderneming of bv worden gebracht. Ook niet als er goede (en zelfs zakelijke) redenen waren om de overtreding te plegen. Verkeersboetes mogen ook niet door de werkgever belastingvrij worden vergoed aan de werknemer. Gebeurt dat toch, dan geldt het bedrag van die vergoeding als belast loon. Wordt de boete opgelegd aan de werkgever (en dat is bijvoorbeeld het geval bij overtredingen die op basis van een kenteken worden opgelegd), dan mag de eindheffingsregeling worden toegepast. Het gevolg hiervan is dat (weliswaar tegen tamelijk hoge kosten) de loonheffing drukt op de werkgever en niet op de werknemer. Bedenk hierbij wel dat het niet is toegestaan om deze regeling toe te passen als de werkgever de loonheffing kan verhalen op de werknemer die de overtreding heeft begaan.

Kortom: een somber verhaal, maar toch twee redenen om vrolijk af te afsluiten. In de eerste plaats mogen boetes dan niet aftrekbaar zijn, administratiekosten zijn dat wel! Die hebben helemaal niets met een boete te maken, zo blijkt uit een nieuwsbericht van de Rijksoverheid zelf van 15 september 2015.
In de tweede plaats zou het gebruik van de hiervoor genoemde eindheffingsregeling ook zijn toegestaan als de boete weliswaar had kunnen worden verhaald (met andere woorden: als duidelijk is wie achter het stuur zat), maar het in strijd zou zijn met de eisen van ‘goed werkgeverschap’ om dat te doen. Immers, als de werkgever de lat zo hoog legt (krappe planning, tijdsdruk, het onder druk zetten van werknemers om deadlines of afspraken (tijdig!) te halen) dat het bijna onvermijdelijk is dat daar brokken van gaan komen, dan is het niet meer dan logisch dat de fiscale en financiële gevolgen daarvan voor rekening van de werkgever komen. Behalve aan snelheidsovertredingen kunt u daarbij denken aan parkeerboetes en boetes voor niet-handsfree bellen. Om teleurstellingen te voorkomen: er ligt rechtspraak waaruit duidelijk blijkt dat het consumeren van alcoholische versnaperingen op een (weliswaar zakelijke) receptie niet het onvermijdelijke gevolg is van het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking. Zakelijk zuipen bestaat dus niet en die boetes blijven voor eigen rekening. En terecht. Komt u vaker voor het dilemma 'drank of spa' te staan, dan moest u toch eens nadenken over een auto met chauffeur. Fiscaal vaak heel aantrekkelijk.

Bron: Register Belastingadviseurs