Bijzonder uitstel van belastingbetaling ook voor voorlopige aanslag 2022

Ondernemers met een bedrijf dat in betalingsproblemen verkeert als gevolg van de coronacrisis, kunnen tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling van diverse soorten belastingschulden aanvragen. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 volledig onder dit bijzonder uitstel van betaling vallen.

Hoe werkt bijzonder uitstel van belastingbetaling?

Bijzonder uitstel van belastingbetaling kan tot en met 31 maart 2022 worden aangevraagd voor alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt. Er moet voor alle belastingen wel aangifte gedaan worden, maar deze hoeft men dan nog niet te betalen. Na deze datum dient men wel weer gewoon te voldoen aan nieuwe belastingverplichtingen die dan ontstaan.

Afbetaling van de tijdens de periode van het bijzonder uitstel ontstane belastingschuld, zal aanvangen per 1 oktober 2022. De terugbetaling dient plaats te vinden in maximaal 60 maandelijkse termijnen.

Hoe zit dat met voorlopige aanslagen over 2022?

Tot dusverre was ongewis of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 ook onder het bijzonder uitstel zouden vallen. Aangezien die betrekking hebben op een deel van 2022 waarin ook sprake was van de mogelijkheid om uitstel aan te vragen, was het mogelijk dat deze aanslagen geheel, gedeeltelijk of niet onder de uitstelregeling zouden vallen. Veel ondernemers betalen de voorlopige aanslag immers in maandelijkse termijnen.

Inmiddels is bij politiek besluit vastgesteld dat deze voorlopige aanslagen geheel onder de regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling vallen. De voorlopige aanslag kan daardoor meegenomen worden in de betalingsregeling die 1 oktober 2022 ingaat. Dat geldt dus ook voor de maandtermijnen van de voorlopige aanslag van april t/m december 2022.

Belastingzaken zijn bij ons in goede handen

Bij de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants zijn al uw belastingzaken in goede handen. Wij kennen de fiscale regels uitstekend. Daar waar nodig maken wij gebruik van actuele fiscale regelingen zoals het bijzonder uitstel van belastingbetaling, wanneer meer financiële ruimte voor uw onderneming wenselijk is.